PINK, Michal, Aneta PINKOVÁ and Matěj POSPÍCHAL. Typologie českých ministrů – kdo jsou členové vlád? (Typologies of Czech Ministers : Who are the Members of Czech Governments?). Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2020, vol. 12, No 1, p. 40-64. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/27_2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Typologie českých ministrů – kdo jsou členové vlád?
Name (in English) Typologies of Czech Ministers : Who are the Members of Czech Governments?
Authors PINK, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Aneta PINKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Matěj POSPÍCHAL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Acta Politologica, Praha, Univerzita Karlova, 2020, 1804-1302.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW článek - open access
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114012
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.14712/1803-8220/27_2019
Keywords in English ministers; government; politicians; technocrats; specialists; generalists; Czech politics
Tags kariéry ministrů, rekrutační báze, rivok, typologie ministrů, české vlády
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 18. 6. 2020 09:31.
Abstract
Článek je zaměřený na často opomíjenou otázku, jaké osobnosti se stávají členy českých vlád. Ananlyzuje některé klíčové charakteristiky českých ministrů v období 1993 až 2018, se zaměřením na jejich vzdělání a kariéry před a po výkonu funkce. Prvním cílem textu je identifikovat rekrutační základny českých vlád. Druhým je aplikace nové typologie založené na Blondelovým rozlišením mezi ministry specialisty a univerzály, které je doplněno o rozdělení mezi politiky a technokraty. Jednotlivé vlády jsou pak porovnány na základě relativního zastoupení jednotlivých typů ministrů.
Abstract (in English)
This article explores the understudied question of who is likely to become a minister in the Czech Republic. It analyses some of the key characteristics of Czech ministers in the period from 1993 till 2018: we focus mainly on education and carriers before and after the office. The first goal is to identify reservoir pools from which Czech ministers tend to be recruited. The second is to apply a new typology based on Blondel’s distinction between specialists and generalists, combined with the distinction between politicians and technocrats. Individual governments are then compared based on the relative representation of each of these types of ministers.
Links
GA18-15700S, research and development projectName: Životopisy a výkon politiků v České republice a na Slovensku
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Typologie_ceskych_ministru.pdf Licence Creative Commons  File version Farkašová, B. 18. 6. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1598860/Typologie_ceskych_ministru.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1598860/Typologie_ceskych_ministru.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1598860/Typologie_ceskych_ministru.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1598860/Typologie_ceskych_ministru.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 18. 6. 2020 09:31, Mgr. Blanka Farkašová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D., učo 10079
  • a concrete person Mgr. Matěj Pospíchal, učo 397656
  • a concrete person Mgr. Aneta Pinková, Ph.D., učo 52717
  • a concrete person Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D., učo 10079
  • a concrete person Mgr. Matěj Pospíchal, učo 397656
  • a concrete person Mgr. Aneta Pinková, Ph.D., učo 52717
  • a concrete person Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 

Typologie_ceskych_ministru.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1598860/Typologie_ceskych_ministru.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1598860/Typologie_ceskych_ministru.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,4 MB
Hash md5
49d428cb3ac5d33824acb6cd708c1828
Uploaded/Created
Thu 18. 6. 2020 09:31

Typologie_ceskych_ministru.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1598860/Typologie_ceskych_ministru.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1598860/Typologie_ceskych_ministru.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
67,3 KB
Hash md5
8c6824a56932af352b7f39f8340419ab
Uploaded/Created
Thu 18. 6. 2020 09:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 4. 2023 07:52