ČEJKOVÁ, Tereza. Impact of Brexit on Corporate Taxes in the European Union. Financial Law Review. Jagiellonian University Press, 2019, roč. 2019, 15 (3), s. 38-52. ISSN 2299-6834. doi:10.4467/22996834FLR.19.013.11269.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Impact of Brexit on Corporate Taxes in the European Union
Název česky Dopad Brexitu na korporátní daně v Evropské unii
Autoři ČEJKOVÁ, Tereza.
Vydání Financial Law Review, Jagiellonian University Press, 2019, 2299-6834.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.4467/22996834FLR.19.013.11269
Klíčová slova anglicky Corporate Tax, Brexit, tax harmonisation, CC(C)TB.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Čejková, učo 421880. Změněno: 6. 1. 2020 20:13.
Anotace
So-called Brexit and its consequences for the United Kingdom and the Member States of the European Union have been a major topic for several years. There are various conjectures, theories and quality research to address the effects of both options - with or without an agreement - on a variety of economic and political areas. In addition to discussions on the conditions for the United Kingdom's withdrawal from the community, the Union has been trying for many years to harmonize the Corporate Tax legislation. There are ambitions to fully unify the rules and to introduce new stricter measures against tax evasion. In this article, the author examines how one topic affects the other, how important will be the Brexit’s role in the Union's efforts to achieve corporate tax harmonization to date, then she analyses some of the theories and expert estimates, compares them with relevant EU legislation focusing on Corporate Tax obligations, and gives an overview of possible endings. In conclusion, the hypothesis that the remaining Member States should unify their approach to UK entities concerning tax policies as far as possible in order to avoid confusion and difficulties in taxpayers' legal systems and to open the door to tax evasion, will be refuted or confirmed in the conclusion of the article.
Anotace česky
Tzv. Brexit a jeho důsledky pro Spojené království a členské státy EU Evropská unie je hlavním tématem již několik let. Existuje spousta dohadů, teorií a výzkumů zaměřených na účinky obou možností - s nebo bez dohody - na různé hospodářské a politické oblasti. Unie se již mnoho let snaží harmonizovat právní předpisy o dani z příjmu právnických osob, s čímž přímo souvisí diskuse o podmínkách pro vystoupení Spojeného království z komunity. Existují ambice plně sjednotit pravidla a zavést nová přísnější opatření proti daňovým únikům. V tomto článku autor zkoumá, jak jedno téma ovlivňuje druhé, jak důležitá bude role Brexitu v úsilí Unie o dosavadní harmonizaci daně z příjmu právnických osob, zanalyzuje některé teorie a expertní odhady, porovnává je s relevantními evropskými předpisy zaměřenými na povinnosti související s daní z příjmu právnických osob a poskytne náhled na možný výsledek. Hypotézou práce je, že zbývající členské státy by měly svůj přístup k britským subjektům sjednotit, pokud jde o daňové politiky, což by zabránilo zmatku a obtížím s orienací v právních systémech daňových poplatníků a otevření dveří k daňovým únikům.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf   Verze souboru Čejková, T. 6. 1. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf?info
Vloženo
Po 6. 1. 2020 20:11

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Tereza Čejková, učo 421880
Atributy
 

03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
153,5 KB
Hash md5
e3f8afe211f1e9014a702b49160d9ae4
Vloženo
Po 6. 1. 2020 20:11

03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
37,8 KB
Hash md5
475f8211abe7487dc65998600732d117
Vloženo
Po 6. 1. 2020 20:19
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 6. 8. 2021 01:28