ČEJKOVÁ, Tereza. Impact of Brexit on Corporate Taxes in the European Union. Financial Law Review. Jagiellonian University Press, 2019, vol. 15, No 3, p. 38-52. ISSN 2299-6834. doi:10.4467/22996834FLR.19.013.11269.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Impact of Brexit on Corporate Taxes in the European Union
Name in Czech Dopad Brexitu na korporátní daně v Evropské unii
Authors ČEJKOVÁ, Tereza (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Financial Law Review, Jagiellonian University Press, 2019, 2299-6834.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00120539
Organization unit Faculty of Law
Doi http://dx.doi.org/10.4467/22996834FLR.19.013.11269
Keywords in English Corporate Tax; Brexit; tax harmonisation; CC(C)TB.
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28. 3. 2022 14:24.
Abstract
So-called Brexit and its consequences for the United Kingdom and the Member States of the European Union have been a major topic for several years. There are various conjectures, theories and quality research to address the effects of both options - with or without an agreement - on a variety of economic and political areas. In addition to discussions on the conditions for the United Kingdom's withdrawal from the community, the Union has been trying for many years to harmonize the Corporate Tax legislation. There are ambitions to fully unify the rules and to introduce new stricter measures against tax evasion. In this article, the author examines how one topic affects the other, how important will be the Brexit’s role in the Union's efforts to achieve corporate tax harmonization to date, then she analyses some of the theories and expert estimates, compares them with relevant EU legislation focusing on Corporate Tax obligations, and gives an overview of possible endings. In conclusion, the hypothesis that the remaining Member States should unify their approach to UK entities concerning tax policies as far as possible in order to avoid confusion and difficulties in taxpayers' legal systems and to open the door to tax evasion, will be refuted or confirmed in the conclusion of the article.
Abstract (in Czech)
Tzv. Brexit a jeho důsledky pro Spojené království a členské státy EU Evropská unie je hlavním tématem již několik let. Existuje spousta dohadů, teorií a výzkumů zaměřených na účinky obou možností - s nebo bez dohody - na různé hospodářské a politické oblasti. Unie se již mnoho let snaží harmonizovat právní předpisy o dani z příjmu právnických osob, s čímž přímo souvisí diskuse o podmínkách pro vystoupení Spojeného království z komunity. Existují ambice plně sjednotit pravidla a zavést nová přísnější opatření proti daňovým únikům. V tomto článku autor zkoumá, jak jedno téma ovlivňuje druhé, jak důležitá bude role Brexitu v úsilí Unie o dosavadní harmonizaci daně z příjmu právnických osob, zanalyzuje některé teorie a expertní odhady, porovnává je s relevantními evropskými předpisy zaměřenými na povinnosti související s daní z příjmu právnických osob a poskytne náhled na možný výsledek. Hypotézou práce je, že zbývající členské státy by měly svůj přístup k britským subjektům sjednotit, pokud jde o daňové politiky, což by zabránilo zmatku a obtížím s orienací v právních systémech daňových poplatníků a otevření dveří k daňovým únikům.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf   File version Čejková, T. 6. 1. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 6. 1. 2020 20:11

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person Mgr. Tereza Čejková, učo 421880
Attributes
 

03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
153,5 KB
Hash md5
e3f8afe211f1e9014a702b49160d9ae4
Uploaded/Created
Mon 6. 1. 2020 20:11

03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1599196/03._IMPACT_OF_BREXIT_ON_CORPORATE_TAXES_IN_THE_EUROPEAN_UNION__T._Cejkova_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
37,8 KB
Hash md5
475f8211abe7487dc65998600732d117
Uploaded/Created
Mon 6. 1. 2020 20:19
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 6. 2022 01:55