ČEJKOVÁ, Tereza. Digitalizace finanční správy v České republice. In Ing. Eva Tomášková, Ph.D., Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D., JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. Dny práva 2018. 1. vydání, 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 109-124. ISBN 978-80-210-9327-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digitalizace finanční správy v České republice
Název česky Digitalizace finanční správy v České republice
Název anglicky Digitalisation of the Tax Administration in the Czech Republic
Autoři ČEJKOVÁ, Tereza.
Vydání 1. vydání, 2019. Brno, Dny práva 2018, od s. 109-124, 16 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50501 Law
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-9327-0
Klíčová slova česky Digitalizace; eGovernment; daňové řízení; usnadnění administrativy; daňový řád
Klíčová slova anglicky Digitalisation, e-Government, Tax Proceedings, administration easement, Tax Code
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Čejková, učo 421880. Změněno: 6. 1. 2020 20:22.
Anotace
Příspěvek se zabývá možností digitalizace daňové správy v České republice. Budou uvedeny příklady některých zemí, jako například Estonsko, kde administrativa související s daňovým řízením probíhá převážně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. V textu jsou zváženy potenciální přínosy pro Česko a možná rizika, která by z úplné digitalizace finanční správy vyplývala jak pro správce daně, tak i pro poplatníka. Cílem článku je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že kompletní digitalizace české finanční správy je možná a do budoucna výhodná.
Anotace anglicky
The paper deals with possibility of digitization of tax administration in the Czech Republic. There will be examples of some countries, such as Estonia, where the tax administration is mainly conducted via electronic means of communication. The text looks at potential benefits for the Czech Republic and the possible risks that complete digitization of financial management would entail for both the tax collector and the taxpayer. The aim of the article is to confirm or rebut the hypothesis that the complete digitization of Czech financial administration is possible and profitable in the future.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Digitalizace_financni_spravy_Tereza_Cejkova_DP_2018.pdf   Verze souboru Čejková, T. 6. 1. 2020

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Tereza Čejková, učo 421880
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 6. 2021 08:51