ČEJKOVÁ, Tereza. Digitalizace finanční správy v České republice (Digitalisation of the Tax Administration in the Czech Republic). In Eva Tomášková, Damian Czudek, Jiří Valdhans (eds.). Dny práva 2018: Část V. - Interakce práva a ekonomie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. p. 109-124. ISBN 978-80-210-9327-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitalizace finanční správy v České republice
Name in Czech Digitalizace finanční správy v České republice
Name (in English) Digitalisation of the Tax Administration in the Czech Republic
Authors ČEJKOVÁ, Tereza (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Dny práva 2018: Část V. - Interakce práva a ekonomie, p. 109-124, 16 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Open access sborníku
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00120540
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-9327-0
Keywords (in Czech) Digitalizace; eGovernment; daňové řízení; usnadnění administrativy; daňový řád
Keywords in English Digitalisation; e-Government; Tax Proceedings; administration easement; Tax Code
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28. 3. 2022 14:31.
Abstract
Příspěvek se zabývá možností digitalizace daňové správy v České republice. Budou uvedeny příklady některých zemí, jako například Estonsko, kde administrativa související s daňovým řízením probíhá převážně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. V textu jsou zváženy potenciální přínosy pro Česko a možná rizika, která by z úplné digitalizace finanční správy vyplývala jak pro správce daně, tak i pro poplatníka. Cílem článku je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že kompletní digitalizace české finanční správy je možná a do budoucna výhodná.
Abstract (in English)
The paper deals with possibility of digitization of tax administration in the Czech Republic. There will be examples of some countries, such as Estonia, where the tax administration is mainly conducted via electronic means of communication. The text looks at potential benefits for the Czech Republic and the possible risks that complete digitization of financial management would entail for both the tax collector and the taxpayer. The aim of the article is to confirm or rebut the hypothesis that the complete digitization of Czech financial administration is possible and profitable in the future.
PrintDisplayed: 3. 10. 2022 10:15