ČEJKOVÁ, Tereza. Digitalizace finanční správy v České republice (Digitalisation of the Tax Administration in the Czech Republic). In Ing. Eva Tomášková, Ph.D., Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D., JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. Dny práva 2018. 1. vydání, 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 109-124. ISBN 978-80-210-9327-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitalizace finanční správy v České republice
Name in Czech Digitalizace finanční správy v České republice
Name (in English) Digitalisation of the Tax Administration in the Czech Republic
Authors ČEJKOVÁ, Tereza.
Edition 1. vydání, 2019. Brno, Dny práva 2018, p. 109-124, 16 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-9327-0
Keywords (in Czech) Digitalizace; eGovernment; daňové řízení; usnadnění administrativy; daňový řád
Keywords in English Digitalisation, e-Government, Tax Proceedings, administration easement, Tax Code
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Čejková, učo 421880. Changed: 6. 1. 2020 20:22.
Abstract
Příspěvek se zabývá možností digitalizace daňové správy v České republice. Budou uvedeny příklady některých zemí, jako například Estonsko, kde administrativa související s daňovým řízením probíhá převážně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. V textu jsou zváženy potenciální přínosy pro Česko a možná rizika, která by z úplné digitalizace finanční správy vyplývala jak pro správce daně, tak i pro poplatníka. Cílem článku je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že kompletní digitalizace české finanční správy je možná a do budoucna výhodná.
Abstract (in English)
The paper deals with possibility of digitization of tax administration in the Czech Republic. There will be examples of some countries, such as Estonia, where the tax administration is mainly conducted via electronic means of communication. The text looks at potential benefits for the Czech Republic and the possible risks that complete digitization of financial management would entail for both the tax collector and the taxpayer. The aim of the article is to confirm or rebut the hypothesis that the complete digitization of Czech financial administration is possible and profitable in the future.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Digitalizace_financni_spravy_Tereza_Cejkova_DP_2018.pdf   File version Čejková, T. 6. 1. 2020

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Tereza Čejková, učo 421880
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 19. 9. 2021 01:56