Informační systém MU
ČEJKOVÁ, Tereza. Život a daně digitálního nomáda. In JUDr. Johan Schweigl, Ph.D., Ing. Eva Tomášková, Ph.D., JUDr. Michal Janovec, Ph.D. Cofola 2019. 1. vydání, 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 38-47. ISBN 978-80-210-9422-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Život a daně digitálního nomáda
Název česky Život a daně digitálního nomáda
Název anglicky Life and Taxes of a Digital Nomad
Autoři ČEJKOVÁ, Tereza.
Vydání 1. vydání, 2019. Brno, Cofola 2019, od s. 38-47, 10 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50501 Law
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-9422-2
Klíčová slova česky Digitální podnikání; mezinárodní zdanění; digitální daň, daň z příjmů.
Klíčová slova anglicky Digital Business; International Taxation; Digital Tax, Income Tax.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Čejková, učo 421880. Změněno: 6. 1. 2020 20:42.
Anotace
V době digitální ekonomiky a rozmachu vzniku podnikatelských subjektů, které existují pouze ve virtuálním prostředí a naopak takových, které fyzicky podnikají z více různých míst po celém světě v určitém časovém období není lehké správně určit jurisdikci, která odpovídá jejich daňovým povinnostem. Autorka této práce se pokusí zmapovat problematiku se zaměřením na zdanění tzv. digitálních nomádů.
Anotace anglicky
At a time of the digital economy and the emergence of business entities that exist only in a cyberspace, and those that physically operate from multiple locations across the world over a period of time is not easy to determine the jurisdiction that matches their tax obligations. The author of this work will try to map the issue of taxation of so-called digital nomads.
Zobrazeno: 28. 1. 2022 01:11