ZOUBKOVÁ, Zuzana. Fantastická literatura perspektivou kognitivní vědy. In Doktorandské kolokvium ÚČLK, Brno, 30. 5. 2019. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fantastická literatura perspektivou kognitivní vědy
Název anglicky Fantastic Literature by the Perspective of Cognitive Science
Autoři ZOUBKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Doktorandské kolokvium ÚČLK, Brno, 30. 5. 2019, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60205 Literary theory
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00112040
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky fantastická literatura; kognitivní věda; únikovost; závislost; kognitivní kompetence; emoce; mentalizace; teorie mysli; empatie
Klíčová slova anglicky fantasy; cognitive science; escapism; addiction; cognitive competence; emotions; mentalization; theory of mind; empathy
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 22. 3. 2020 21:39.
Anotace
Tato prezentace představuje vymezení a rozdělení tématu disertační práce do pěti základních okruhů: 1) únikovost fantastické literatury (z hlediska literárněvědného i psychologického) 2) závislost na fantastických světech (jako lékařky definovaná porucha) 3) rozvoj kognitivních kompetencí jako důsledek četby fantastické literatury 4) emoce vyvolané četbou 5) mentalizace a empatie.
Anotace anglicky
This paper presents the definition and division of the dissertation topic into five basic areas: 1) escapism of fantasy (in terms of literary criticism and psychology) 2) addiction to fantastic words ((as a medical-defined disorder) 3) development of cognitive competences as a result of fantasy reading 4) emotions evoked by reading 5) mentalization and empathy.
Návaznosti
MUNI/A/1260/2018, interní kód MUNázev: Studentská odborná činnost v rámci studia české literatury a mezikulturních studií v r. 2019 (Akronym: SOČČL2019)
Investor: Masarykova univerzita, Studentská odborná činnost v rámci studia české literatury a mezikulturních studií v r. 2019, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 19:10