RADOVÁ, Irena, Juraj FRANEK and Tomáš JENIŠ. Tomáš Špidlík. Z pokladnice otců. Patristická čítanka na každý den. Přeloženo z řeckých, latinských a francouzských textů (Tomáš Špidlík. Patristic breviary : Ancient wisdom for today's world. Translated from Greek, Latin and French texts). Vydání první. Olomouc: nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, 2019. 461 pp. Dílo Tomáše Špidlíka; XXV. ISBN 978-80-7412-333-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tomáš Špidlík. Z pokladnice otců. Patristická čítanka na každý den. Přeloženo z řeckých, latinských a francouzských textů
Name (in English) Tomáš Špidlík. Patristic breviary : Ancient wisdom for today's world. Translated from Greek, Latin and French texts
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Juraj FRANEK (703 Slovakia, belonging to the institution) and Tomáš JENIŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Olomouc, 461 pp. Dílo Tomáše Špidlíka; XXV. 2019.
Publisher nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editorship of professional books
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00112046
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7412-333-7
Keywords (in Czech) patristika; breviář
Keywords in English patristic; breviary
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 7/4/2020 11:54.
Abstract
Kniha přináší první český překlad Špidlikova Breviáře z patristických textů, který vyšel nejprve italsky a posléze i anglicky. Překladatelé však veškeré texty převedli z původních jazyků (v případě řečtiny a latiny) a ojediněle z textově kritických edic francouzských (v případě několika syrských textů).
Abstract (in English)
The book presents the first Czech translation of Špidlik's Breviary from patristic texts, which was first published in Italian and later in English. However, the translators translated all passages from the original languages (in the case of Greek and Latin) and only exceptionally from the text-critical French editions (in the case of Syrian texts).
Links
MUNI/A/1269/2018, internal MU codeName: Výzkum starověkých jazyků mediteránního prostoru, jejich písemnictví a příslušných kultur, včetně jejich recepce – 2019 (Acronym: Staré jazyky a kultury)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25/1/2021 21:01