RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 86-126. ISBN 978-80-556-4590-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité
Název anglicky Which qualities children should be encouraged to learn at home
Autoři RABUŠIC, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana KUSÁ (703 Slovensko) a Milada RABUŠICOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Bratislava, Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991, od s. 86-126, 41 s. 2019.
Nakladatel Slovart
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00107935
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-556-4590-2
Klíčová slova česky výchovné hodnoty; individuální a prosociální hodnoty; index autonomie; pracovitost; slušnost; odpovědnost; nezávislost; náboženská víra
Klíčová slova anglicky educational values; individual and prosocial values; autonomy index; hard work; good manners; feeling of responsibility; independence; religious faith
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 17. 3. 2020 13:01.
Anotace
Kapitola zkoumá proměny výchovných hodnot v Česku a na Slovensku v letech 1991 – 2017. V úvodu představuje teoretické pohledy na souvislosti procesů modernizace a individualizace a s nimi spojených proměn výchovných hodnot. Výchovné hodnoty jsou rozděleny do 3 skupin: hodnot tradičních, hodnot moderních-individuálních a hodnot moderních-prosociálních. Předpokládali jsme, že v období od roku 1991 do roku 2017 zaznamenáme – v souladu s teorií modernizace – posun od hodnot tradičních k hodnotám moderním. Tento předpoklad vycházel z teze, že to bylo období, během něhož se postupně česká a lovenská společnost proměňovala od společnosti totalitní (a z tohoto hlediska vykazující řadu tradicionalistických rysů) ke společnosti moderní. Výsledky však naše očekávání nenaplnily. Jak v Česku, tak na Slovensku byly po celé sledované období nejvíce preferované takové hodnoty, které jsou směsicí hodnot moderních-prosociálních (konkrétně slušnost), tradičních (pracovitost) a moderních-individuálních (samostatnost a pocit odpovědnosti). A vyloženě tradiční hodnoty, k nimž řadíme poslušnost, náboženskou víru a spořivost, o nichž bylo možné předpokládat, že budou mít v roce 1991 relativně vysokou podporu, jež však bude s postupem času klesat, tuto podporu v roce 1991 nezískaly a tuto nízkou úroveň si udržely po celé sledované období.
Anotace anglicky
The chapter analyzes educational values in czechia and Slovaiíka in 1991-2017. Firstly, it introduces theoretical approach towards relationship between modernization and individualization processes and corresponding change in educational values preferences. Analyzed educational values are divided into 3 groups: traditional, modern-individual, and modern-prosocial ones. Assumption was we shall witness move from traditional to modern values because of the general move of the formal totalitarian society towards modern one. Results show that the assumptions cannot be hold. In both countries the most preferred values were the mixture of prosocial (e.g good manners), traditional (hard work) and modern (independence or feeling of responsibility). The most trasditional values (obedience, religious faith or thrift) of which we assuemd that they will have high suppport in 1991 hich will decrease lately, had only low support in 1991 and kept it low during the whole 1991-2017 period.
Návaznosti
GA17-02022S, projekt VaVNázev: Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy (Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991-2017)
Investor: Grantová agentura ČR, Hodnotové změny v České republice z Evropské a světové perspectivy (Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991-2017)
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2023 11:30