MACHÁČEK, Jiří, Peter MILO, Wolfgang BREIBERT, Petr DRESLER, Stefan EICHERT, Anna PANKOWSKÁ and Friedel STRATJEL. Das frühmittelalterliche Hügelgräberfeld von Bernhardsthal (Early medieval grave mounds in Bernhardsthal). 1st ed. Krems: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Kunst und Kultur, Landessammlungen Niederösterreich, 2019. 144 pp. Archäologische Forschungen in Niederösterreich, Neue Folge, Band 7. ISBN 978-3-903150-58-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Das frühmittelalterliche Hügelgräberfeld von Bernhardsthal
Name in Czech Raně středověký mohylník v Bernhardsthalu
Name (in English) Early medieval grave mounds in Bernhardsthal
Authors MACHÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Peter MILO (703 Slovakia, belonging to the institution), Wolfgang BREIBERT (40 Austria), Petr DRESLER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Stefan EICHERT (40 Austria), Anna PANKOWSKÁ (203 Czech Republic) and Friedel STRATJEL (40 Austria).
Edition 1. vyd. Krems, 144 pp. Archäologische Forschungen in Niederösterreich, Neue Folge, Band 7, 2019.
Publisher Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Kunst und Kultur, Landessammlungen Niederösterreich
Other information
Original language German
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00107936
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-3-903150-58-4
Keywords (in Czech) raný středověk; mohylník; Rakousko; žárový ritus; Slované; radiokarbonové datování
Keywords in English Early Middle Ages; grave mounds; Austria; cremation; Slavs; radicarbon dating
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Changed: 3. 2. 2020 11:33.
Abstract
Das Hügelgräberfeld im Bernhardsthal/Föhrenwald wurde durch die Auswertung von LIDAR-Daten (ALS) im Jahr 2011 entdeckt. Insgesamt waren im digitalen Modell 41 Hügel sichtbar. In den Jahren 2013 und 2014 wurden in zwei Grabungskampagnen zwei Tumuli (Grabhügel 14 und 15) im nordwestlichen Bereich des Hügelgräberfeldes ergraben. Die archäologischen Grabungen sollten neue Informationen über die Datierung und Bestattungsriten liefern sowie Erkenntnisse über die Bautechnik und Innenkonstruktion der Aufschüttung erbringen. Die zwei untersuchten Grabhügel lassen vermuten, dass die Bestattungsaktivitäten hier bereits in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts einsetzen. Eine besondere Bedeutung kommt dem Fundort Bernhardsthal auch zu, weil es sich um das erste frühmittelalterliche Grabhügelfeld mit nachgewiesener Brandbestattung in Österreich handelt.
Abstract (in Czech)
Mohylové pohřebiště v Bernhardsthalu /Föhrenwaldu bylo objeveno analýzou dat ALS v roce 2011. Na digitálním modelu bylo rozpoznáno celkem 41 mohyl. Dvě mohyly (mohyly 14 a 15) v severozápadní části hřbitova byly prozkoumány ve dvou kampaních v roce 2013 a 2014. Archeologické vykopávky se uskutečnily s cílem získat nové údaje o datování, pohřebních rituálech a stavbě a vnitřní struktuře mohyl. Dva analyzované hrobové mohyly naznačují, že funerální aktivity zde začaly již v prvních dvou třetinách 7. století. Lokalita Bernhardsthal je také zvláště důležitá, protože se jedná o první raně středověký mohylník v Rakousku s potvrzeným kremačním ritem.
Abstract (in English)
The grave mounds at Bernhardsthal/Föhrenwald were discovered through the analysis of ALS data in 2011. A total of 41 mounds were visible in the digital model.Two tumuli (Grave mounds 14 and 15) in the northwestern part of the cemetery were excavated in two campaigns in 2013 and 2014. The archaeological excavations took place with the aim of generating new data about dating, funerary rites and the construction and inner structure of the mounds. The two grave mounds analysed indicate that burial activity began here as early as the first two thirds of the 7th century. The Bernhardsthal site is also particularly important because it is the first early medieval grave mounds in Austria with a confirmed cremation burial.
Links
GF15-34666L, research and development projectName: Hranice, kontaktní zóna nebo země nikoho? Pomoraví a Podyjí od raného do vrcholného středověku
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 10:46