PIVODA, Ondřej. Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka. In Steinmetz, Karel; Kozel, David a kol. Janáčkiana 2018 : Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 65-70. ISBN 978-80-7599-090-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka
Název anglicky Pavel Haas and His Training in the Master Class of Leoš Janáček
Autoři PIVODA, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ostrava, Janáčkiana 2018 : Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018, od s. 65-70, 6 s. 2019.
Nakladatel Ostravská univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00107943
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7599-090-7
Klíčová slova česky Pavel Haas; Leoš Janáček; hudební pedagogika; pražská konzervatoř; mistrovská třída
Klíčová slova anglicky Pavel Haas; Leoš Janáček; music pedagogy; Prague Conservatory; master class
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 25. 3. 2020 17:37.
Anotace
Brněnský skladatel Pavel Haas (1899-1944) studoval v letech 1920-1922 na brněnské odbočce Mistrovské školy pražské konzervatoře ve třídě Leoše Janáčka. Haasovo studium v Janáčkově třídě znamenalo pro mladého umělce zásadní rozšíření obzorů. Na základě zápisků Pavla Haase a výzkumu jeho seminárních prací je popsána náplň Janáčkovy výuky, v níž se věnoval psychologickému průběhu skladebnému (skladbě komplikační), motivům, architektonice skladby, fonetice a moravské lidové písni. Přednášky zároveň dokumentují Janáčkovo pojetí výuky kompozice na mistrovské škole a jeho způsob pedagogické práce. Dokladem průběhu výuky v individuálních hodinách skladby jsou dochované Haasovy vzpomínky a jeho vlastní kompozice s četnými Janáčkovými korekturami.
Anotace anglicky
In the period of 1920-1922, the Brno composer Pavel Haas (1899-1944) studied compositions in the master class of Leoš Janáček. Notes by Pavel Haas, similarly to the notes by some of Haas' classmates, capture the lectures in Janáček's master class in which Janáček focused on the psychological course of composing (complication composing), motives, architectonics of compositions and Moravian folk songs. The lectures document Janáček's conception of teaching composition at the master school, his manner of pedagogical work and the findings which Janáček tried to teach his students. Evidence of the course of the teaching in individual lessons of composition are the preserved seminar works by Haas along with some of his own compositions with frequent corrections by Janáček.
Návaznosti
GA18-05356S, projekt VaVNázev: Pavel Haas. Katalog díla (Akronym: Haas)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Pivoda_-_Cemu_se_naucil_Pavel_Haas_-_in_Janackiana_2018__vyd.2019_.pdf   Verze souboru Pivoda, O. 7. 1. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D., učo 108846
  • osoba Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 2. 2021 09:04