JÍLEK, Jan, Pavel HORNÍK a František KAŠPÁREK. Soubor protohistorických hrotů šípů listovitého tvaru z Klamoše (okr. Hradec Králové) Úvaha nad funkční a chronologickou interpretací. Archeologie východních Čech, Muzeum východních Čech, 2019, roč. 16, č. 2018, s. 77-88. ISSN 1805-4676.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soubor protohistorických hrotů šípů listovitého tvaru z Klamoše (okr. Hradec Králové) Úvaha nad funkční a chronologickou interpretací
Název anglicky An assemblage of protohistoric leaf-shaped arrowheads from Klamoš (Hradec Králové District, CZE) A reflection essay on their functional and chronological interpretation
Autoři JÍLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel HORNÍK (203 Česká republika) a František KAŠPÁREK (203 Česká republika).
Vydání Archeologie východních Čech, Muzeum východních Čech, 2019, 1805-4676.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW https://www.academia.edu/39969375/Horn%C3%ADk_P._-_J%C3%ADlek_J._-_Ka%C5%A1parek_F._2019_An_assemblage_of_protohistoric_leaf-shaped_arrowheads_from_Klamo%C5%A1_Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_District_CZE_A_reflection_essay_on_their_functional_and_chronological
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00112092
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Východní Čechy; zbraně; hroty šípů-oštěpů; protohistorie
Klíčová slova anglicky Eastern Bohemia; weapons; arrowheads-spearheads; protohistory
Štítky Pardubice, rivok, roman period
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Změněno: 12. 3. 2020 09:48.
Anotace
V roce 2016 došlo na katastrálním území Klamoš ve východních Čechách k odkryvu 5 kusů železných hrotů šípů. Objev byl učiněn hledačem kovů, proto postrádáme podrobnou dokumentaci terénní situace.Osamocený nález souboru hrotů bez dalších chronologicky citlivých předmětů má velice omezenou výpovědní hodnotu. Četné paralely z doby římské a z doby stěhování národů umožňují klást soubor do rozmezí stupně B2 doby římské až po mladší úsek doby stěhování národů.
Anotace anglicky
In 2016, a assemblage consisting of 5 iron arrowheads was discovered in the cadastral area of Klamoš in eastern Bohemia. The discovery was made by a metal detectorist which is why we lack detailed documentation of the field situation. Such an isolated find of an assemblage of arrowheads without other chronologically sensitive objects has a limited predictive value. Numerous parallels from the Roman period and the Migration period enable us to date the assemblage from phase B2 of the Roman period to the late phase of the Migration period. Eastern Bohemia-weapons-arrowheads-spearheads-protohistory.
Návaznosti
MUNI/A/0930/2018, interní kód MUNázev: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Hornik-Jilek-Kasparek_Klamos.pdf   Verze souboru Jílek, J. 7. 1. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Renata Macholdová, učo 216933
  • osoba PhDr. Jan Jílek, Ph.D., učo 39929
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 3. 12. 2020 12:11