HORÁKOVÁ, Jana, Pavel SIKORA a Jakub BAJZÍK. Towards Augmented Poetics of Electronic Art. In 11th Prague Microfestival, RESISTANCE & EXPERIMENT, Praha, 26. 4. 2019. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Towards Augmented Poetics of Electronic Art
Název česky K rozšířené poetice elektronického umění
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel SIKORA (203 Česká republika, domácí) a Jakub BAJZÍK (703 Slovensko, domácí).
Vydání 11th Prague Microfestival, RESISTANCE & EXPERIMENT, Praha, 26. 4. 2019, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00108398
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky poetika elektronického umění; strojové učení; Woody a Steina Vašulkovi; umění videa; archiv mediálního umění
Klíčová slova anglicky poetics of electronic art; machine learning; Woody and Steina Vasulka; video art; media art archive
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., učo 14870. Změněno: 30. 3. 2020 16:54.
Anotace
The paper is structured as a report comprising of conceptual background information and the introduction of an initial hypothesis for the research project Media Art Live Archive, MALA, supported by the Technology Agency of the Czech Republic. The goal of the project is to experimentally test the utility of artificial neural networks in service of media art historiography and theory. Artificial neural networks will conduct iconographic and audiographic analyses of the Woody and Steina Vasulka video archive. We suppose that the application of deep learning technology in the studies of the archive content could serve not only for data mining purposes but, more importantly, it can become a creative means for rethinking the poetics of early electronic art. The results of the project which we are striving for can be called augmented poetics of electronic art.
Anotace česky
Příspěvek je strukturován jako zpráva obsahující informace o konceptuálních východiscích a úvodní hypotézy stojících za výzkumným projektem Media Art Live Archive, MALA, podpořeným Technologickou agenturou České republiky. Cílem projektu je experimentálně otestovat užitečnost umělých neuronových sítí ve službách historiografie a teorie mediálního umění. Umělé neuronové sítě budou provádět ikonografické a audiografické analýzy video archivu Woodyho a Steiny Vasulkových. Předpokládáme, že aplikace technologie hlubokého učení při studiu obsahu archivu by mohla sloužit nejen pro účely dolování dat, ale zejména se může stát tvůrčím prostředkem pro přehodnocení poetiky raného elektronického umění. Výsledky projektu, o který usilujeme, lze nazvat rozšířenou poetikou elektronického umění.
Návaznosti
TL02000270, projekt VaVNázev: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Akronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technologická agentura ČR, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 23:09