BUDŇÁK, Jan. Ludwig Winder jako Čechoslovák. Přednáška v rámci cyklu Jiné literatury první republiky na bohemistice FF JČU. In Cyklus Jiné literatury první republiky (JČU). 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ludwig Winder jako Čechoslovák. Přednáška v rámci cyklu Jiné literatury první republiky na bohemistice FF JČU
Authors BUDŇÁK, Jan.
Edition Cyklus Jiné literatury první republiky (JČU), 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Ludwig Winder, Max Winder, pražská německá literatura, literatury v Československu
Changed by Changed by: Mgr. Jan Budňák, Ph.D., učo 187769. Changed: 12/1/2020 21:30.
Abstract
Přednáška v rámci řady Jiné literatury první republiky
PrintDisplayed: 7/10/2022 05:24