BUDŇÁK, Jan. Winders ‚Journalrache‘. Autor als Kolumnist der Deutschen Zeitung Bohemia. In Ludwig Winder als Österreicher und Tschechoslowake. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Winders ‚Journalrache‘. Autor als Kolumnist der Deutschen Zeitung Bohemia
Authors BUDŇÁK, Jan.
Edition Ludwig Winder als Österreicher und Tschechoslowake, 2019.
Other information
Original language German
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Ludwig Winder, žurnalista, Československo, první republika, pražská německá literatura
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Jan Budňák, Ph.D., učo 187769. Changed: 12. 1. 2020 21:45.
Abstract
Příspěvek zpracovával Winderovy žurnalistické texty v Bohemii ve vztahu k československému kontextu.
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 07:51