SEIDLOVÁ, Veronika a Nela DOLÁKOVÁ. Porovnání nálezů kulturních plodin z rostlinných makrozbytků a palynologie na lokalitě Pohansko. 2019. ISBN 978-80-210-9470-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porovnání nálezů kulturních plodin z rostlinných makrozbytků a palynologie na lokalitě Pohansko.
Název česky Porovnání nálezů kulturních plodin z rostlinných makrozbytků a palynologie na lokalitě Pohansko.
Název anglicky Comparison of crop macrorests and palynology from locality Pohansko
Autoři SEIDLOVÁ, Veronika a Nela DOLÁKOVÁ.
Vydání 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10505 Geology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-9470-3
Klíčová slova česky palynologie, Pohansko
Klíčová slova anglicky palynology, Pohansko
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Seidlová, učo 437194. Změněno: 3. 2. 2020 10:29.
Anotace
Tato práce je zaměřená na shrnutí paleobotanických výzkumů archeologického nalezišťě Břeclav-Pohansko a blízkého okolí. Z dostupné literatury byla provedena porovnání pylových a makrozbytkových analýz. Cílem práce bylo vytvoření srovnávací tabulky a bližší identifikace pylových zrn skupiny Cerealia. Na základě studia morfologie povrchu pylových zrn obilnin byla v elektronovém mikroskopu odlišena pylová zrna ječmene (Hordeum) od typu Triticum (pšenice).
Anotace anglicky
This work is focused on the paleobotanical survey of the archaeological deposit of Břecla-Pohansko and its surroundings. From the available literature, pollen and macroresidue analyzes were compared. The aim of the bachelor thesis was to create a comparison table and closer identification of cereal pollen grains. Based on the study of the morphology of the surface of pollen grains was distinguished grains of barley (Hordeum) from type of Triticum (wheat) in the electron microscope.
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 02:59