HANÁK, Jakub. Vlastnická práva v období nedostatku vody (Property rights in the era of water shortage). In Právo životního prostředí pro 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, prostředky. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vlastnická práva v období nedostatku vody
Name (in English) Property rights in the era of water shortage
Authors HANÁK, Jakub.
Edition Právo životního prostředí pro 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, prostředky, 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) voda, životní prostředí, omezení vlastnická práva, metoda právní regulace
Keywords in English water, environment, restrictions of property rights, methods of legal regulation
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 13/1/2020 13:16.
Abstract
Příspěvek analyzoval přístup k ochraně a využití vlastnického práva v období nedostatku sucha. Zabýval se proto mj. právní povahou vod a možnostmi státu omezit užívání vod.
Abstract (in English)
Lecture analyses approach to protection and use of property rights in era of water shortage. It deals with legal nature of water and measures to restrict use of water.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
CPS_2020_Hanak.pdf   File version Hanák, J. 13/1/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 12/8/2020 12:22