VÁCLAVÍK, David. „Nová věda“ a náboženství. Dingir: časopis o současné náboženské scéně. Dingir s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 110-114. ISSN 1212-1371.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Nová věda“ a náboženství
Název česky „Nová věda“ a náboženství
Název anglicky "New Science" and Religion
Autoři VÁCLAVÍK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Dingir: časopis o současné náboženské scéně, Dingir s.r.o. 2019, 1212-1371.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00120549
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky věda; náboženství; změna; paradigma
Klíčová slova anglicky Science; Religion; Change; Paradigm
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ivona Vrzalová, učo 361753. Změněno: 4. 5. 2022 18:21.
Anotace
Článek se zabývá proměnou současné religiozity v tzv. privatizované formy religiozity. S využitím konceptů sociologů, jako jsou Thomas Luckmann nebo Paul Heelas a Linda Woodhead, ukazuje, jak tento typ religiozity interpretovat. Dále se zabývá tím, jak dochází k reinterpretaci vědy jako "nové vědy".
Anotace anglicky
The article deals with the transformation of contemporary religiosity into the so-called privatised forms of religiosity. Using concepts of sociologists such as Thomas Luckmann or Paul Heelas and Linda Woodhead, it shows how to intepret this type of religiosity. It then deals with how the reinterpretation of science as "New Science" takes place.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 10:19