VÁCLAVÍK, David. „Nová věda“ a náboženství ("New Science" and Religion). Dingir: časopis o současné náboženské scéně. Dingir s.r.o., 2019, vol. 2019, No 4, p. 110-114. ISSN 1212-1371.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name „Nová věda“ a náboženství
Name in Czech „Nová věda“ a náboženství
Name (in English) "New Science" and Religion
Authors VÁCLAVÍK, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Dingir: časopis o současné náboženské scéně, Dingir s.r.o. 2019, 1212-1371.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60304 Religious studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00120549
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) věda; náboženství; změna; paradigma
Keywords in English Science; Religion; Change; Paradigm
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ivona Vrzalová, učo 361753. Changed: 4. 5. 2022 18:21.
Abstract
Článek se zabývá proměnou současné religiozity v tzv. privatizované formy religiozity. S využitím konceptů sociologů, jako jsou Thomas Luckmann nebo Paul Heelas a Linda Woodhead, ukazuje, jak tento typ religiozity interpretovat. Dále se zabývá tím, jak dochází k reinterpretaci vědy jako "nové vědy".
Abstract (in English)
The article deals with the transformation of contemporary religiosity into the so-called privatised forms of religiosity. Using concepts of sociologists such as Thomas Luckmann or Paul Heelas and Linda Woodhead, it shows how to intepret this type of religiosity. It then deals with how the reinterpretation of science as "New Science" takes place.
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 12:40