HAVEL, Dalibor. Bretholzův zlomek statutu o lékařích a lékárnících a jeho postavení mezi nejstaršími úředními knihami města Brna (Bretholz´ manuscript fragment of physician and apothecary statutes and its position among the oldest municipal books of Brno). Brno v minulosti a dnes : Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Archiv města Brna, 2019, vol. 2019, No 32, p. 11-42. ISSN 0524-689X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bretholzův zlomek statutu o lékařích a lékárnících a jeho postavení mezi nejstaršími úředními knihami města Brna
Name (in English) Bretholz´ manuscript fragment of physician and apothecary statutes and its position among the oldest municipal books of Brno
Authors HAVEL, Dalibor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno v minulosti a dnes : Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Archiv města Brna, 2019, 0524-689X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00112406
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Bertold Bretholz; Gustav Gutmensch; municipal law; Brno; latin paleography; codicology; manuscript fragments; medieval official books
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Changed: 2. 4. 2020 13:02.
Abstract
Článek se zabývá rukopisným zlomkem brněnské úřední knihy z první polovina 14. stol. (1336-1348). Tento zlomek obsahuje fragment statutu o lékařích a lékárnících a byl publikován B. Bretholzem r. 1911, nicméně pak se ztratil. Po jeho znovuobjevení v Archivu města Brna byl proveden jeho paleografický a kodikologický rozbor a byl rovněž objeven původní nosič, z něhož byl zlomek sejmut: byl jím žaltář z farní knihovny od sv. Jakuba 18/36. Tento žaltář byl navíc identifikován jako majetek slavného brněnského notáře Jana, který jej dal cca v r. 1349 této farní knihovně. Zlomek je zasazen do kontextu nejstarších úředních knih města Brna.
Abstract (in English)
The article deals with one manuscript fragment of Brno municipal law from the first half of the 14th Century (1336–1348). This fragment was known thanks to our oldest medical rules included in it and published by B. Bretholz in 1911, but the original source (one leave of parchment) have been lost from Bretholz’ era. After its new discover in Brno City Archive pays the author his attention to the codicological and diplomatical marks of the fragment and elucidates its function in the development of the oldest official books in Brno in the era of famous municipal notary John. He used this leave (like a parchment fragment) to the binding of Psaltery, Ms. 18/36, given in his donation in cca 1349 to the library of St. Jacobus’ church in Brno.
Links
MUNI/A/1175/2018, interní kód MUName: Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů V
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 18:21