KOSEČKOVÁ, Pavlína. Odhad zátěže kadmiem ze sóje a sójových výrobků u alternativního způsobu stravování. In VIII. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-7464-483-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odhad zátěže kadmiem ze sóje a sójových výrobků u alternativního způsobu stravování
Název anglicky Estimation of cadmium load from soybeans and soy-based foods for vegetarians
Autoři KOSEČKOVÁ, Pavlína.
Vydání VIII. Studentská vědecká konference, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30308 Nutrition, Dietetics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7464-483-2
Klíčová slova česky Sójové boby, Sójové výrobky, Kadmium, Těžký kov, Vegetarián
Klíčová slova anglicky Soybeans, Soy products, Cadmium, Heavy metal, Vegetarian
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Kosečková, Ph.D., učo 411173. Změněno: 15. 1. 2020 20:05.
Anotace
Sójové boby a sójové výrobky tvoří významný podíl ve stravě vegetariánů a veganů. O sóji je obecně známo, že dokáže přijímat vyšší množství kadmia z půdy, které se hromadí v sójových bobech. Nadměrnou konzumací sójových potravin mohou být vegetariáni a vegani více zatížení větší zátěží kadmiem z těchto potravin než jedinci stravující se běžným nealternativním způsobem. Pravidelný přívod kadmia může vést k jeho dlouhodobému ukládání v lidském organismu, než se začnou projevovat jeho toxické vlastnosti na zdraví člověka. Tento výzkum potvrdil, že vegetariáni a vegani jsou vystaveni významně vyšší zátěži kadmiem ze sójových potravin ve srovnání s jedinci stravující se běžným nealternativním způsobem a zároveň byl zjištěn také vyšší přívod kadmia ze sójových potravin u veganů v porovnání s vegetariány. Potraviny, které ze 13 skupin sójových potravin nejvíce přispěly k přívodu kadmia u vegetariánů/veganů, byl tekutý sójový nápoj a tempeh, v kterém byla také naměřena nejvyšší koncentrace kadmia. Výzkumu se účastnilo 71 osob, z čehož 16 byli vegetariáni, 28 vegani a 27 jedinci stravující se běžným způsobem. Metodika práce zahrnovala laboratorní měření obsahu kadmia v sójových potravinách a dvojí sběr dat, z nichž jeden byl v elektronické podobě a druhý s osobní asistencí.
Anotace anglicky
Soybeans and soy products are a significant components of a vegetarian diet. Generally, soy us able to absorb cadmium from the soil and accumulate it in high quantity, primarily in seeds. Vegetarians and vegans as probably the most frequent consumers of soy foods can be exposed to higher cadmium load from these foods than individuals with non-alternative eating. Regular intake of cadmium can lead to its long-term accumulation in human body before clinical manifestations. This research confirmed that vegetarians and vegans are exposed to a significantly higher load of cadmium from soy foods compared to those who eat in a non-alternative way, and a higher intake of cadmium from soy foods in vegans compared to vegetarians. Soy foods that contributed most to the supply of cadmium to vegetarians/vegans soy milk and tempeh. Respondents (n=71) were divided into three groups: vegetarians (n=16), vegans (n=28), and people with non-alternative eating (n=27). Methodology of this study includes laboratory measurements of cadmium content in soy products and dual data collection - a preliminary questionnaire survey in electronic form and a semiquantitative food frequency questionnaire with personal assistance.
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2024 15:50