Informační systém MU
PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Neviditelní senioři a jejich každodennost : Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 143 s. Sociologická řada, sv. č. 18. ISBN 978-80-7325-487-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neviditelní senioři a jejich každodennost : Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou
Název anglicky Invisible older adults : fourth age as ageing with disability
Autoři PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 143 s. Sociologická řada, sv. č. 18, 2017.
Nakladatel Centrum pro studium demokracie a kultury
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/17:00108060
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7325-487-2
Klíčová slova česky čtvrtý věk; stáří; disabilita; aktérství; sociální gerontologie; pokročilé stáří; křehkost
Klíčová slova anglicky fourthage; old age; disability; agency; social gerontology; oldest old; frailty
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 11. 2. 2020 11:09.
Anotace
Čtvrtý věk představuje specifické životní období charakteristické velkou mírou nejistoty. Jde o dobu vysokého stáří spojeného s disabilitou. Nejisté je, zda se člověk ve čtvrtém věku vůbec ocitne, kdy do něj vstoupí, jak dlouho bude trvat i jakou konkrétní podobu bude mít. Nejistota provází i každodennost a vyhlídky do budoucnosti. Další výraznou charakteristickou čtvrtého věku je jeho neviditelnost. Lidé ve čtvrtém věku výrazně omezili svou mobilitu a svůj domov opouštějí jen zřídka. Nejistota v kombinaci s neviditelností a potřebou péče vytvářejí podobu čtvrtého věku, kterému je lepší se vyhnout. Zdroj strachu a „jinakosti“ disabilních seniorů. Kniha se podobám čtvrtého věku věnuje z perspektivy samotných seniorů v této životní etapě. Na základě opakovaných rozhovorů s lidmi ve čtvrtém věku žijících v domácnostech a domovech pro seniory a pozorování v domácnostech při návštěvách pečovatelky dokládá značnou heterogenitu podoby čtvrtého věku. Soustředí se na bílá místa čtvrtého věku, konkrétně na možnosti aktérského jednání, způsob trávení dne a sociální vazby. Individuální rozdíly prohlubované v předchozích životních obdobích ještě zvyšuje různá míra a podoba disability. Pro seniory ve čtvrtém věku má jejich „čtvrtověkost“ velmi odlišné dopady na prožívání každodenního života stejně jako na možnosti jejich aktérství a pocit autonomie. Jedná se o výraznou variabilitu zkušeností, kde podoba disability je jen rámcem, nikoliv formátorem podoby stárnutí.
Anotace anglicky
The fourth age – that is, older age associated with disability – represents a specific period of life characterized by a high degree of uncertainty. It is uncertain whether a person will find himself/herself in the fourth age at all, at what exact age he/she will enter it, how long it will last, and what specific form the fourth age will take. Uncertainty is also associated with everyday life and its prospects, and the possible progression of disability. Another distinctive characteristic of the fourth age is its invisibility. People in the fourth age have significantly reduced mobility and rarely leave their homes. Uncertainty combined with invisibility and the need for care creates a fourth age that most feel is better avoided. It is a source of fear that leads to the ‘othering’ of disabled older adults. The book deals with the forms of the fourth age from the perspective of older adults in the fourth age themselves. Based on repeated interviews with people in the fourth age living in their own homes and in residential care as well as observations in homes visited with caregivers, it demonstrates the considerable heterogeneity of the appearance of the fourth age. The focus is on white spots of the fourth age - specifically the possibilities for agency meaningful daytime regimes, and preserving social ties.
Návaznosti
GA15-03156S, projekt VaVNázev: Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
Investor: Grantová agentura ČR, Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
Zobrazeno: 27. 9. 2022 02:50