FOLGAR CAMEAN, Yeray a Miloš BARTÁK. Evaluation of photosynthetic processes in Antarctic mosses and lichens exposed to low temperatures. In Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2019. 2019. ISBN 978-80-210-9276-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluation of photosynthetic processes in Antarctic mosses and lichens exposed to low temperatures
Název česky Hodnocení fotosyntetických procesů antarktických mechů a lišejníků vystavených nízkým teplotám
Autoři FOLGAR CAMEAN, Yeray (724 Španělsko) a Miloš BARTÁK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2019, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10611 Plant sciences, botany
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW SPARC_2019_Proceedings
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00112516
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-9276-1
Klíčová slova česky Sanionia uncinata;Rhizoplaca aspidophora; Ochrolechia frigida; Cladonia sp.; Ostrov krále jiřího
Klíčová slova anglicky Sanionia uncinata;Rhizoplaca aspidophora; Ochrolechia frigida; Cladonia sp.; King George Island
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 23. 4. 2020 10:00.
Anotace
Antarctic regions involve a great variety ofhabitats characterized by environmental stressors and life forms of autotrophic organisms with unique survival and functioning mechanisms. Lichens and mosses from these regions have evolved adaptations to perform photosynthesis at subzero temperatures. In this study we analyzed interspecific differences in primary photosynthetic processes in Antarctic species, including mosses and lichens, affected by low and subzero temperature stress.
Anotace česky
Antarktické odledněné oblasti zahrnují celou řadu stanovišť charakterizovaných environmentálními stresory a životními formami autotrofních organismů s jedinečným mechanismem přežití a fungováním. Lišejníky a mechy z těchto regionů si vyvinuly adaptaci k uskutečňování fotosyntézy při teplotách pod nulou. V této studii jsme analyzovali interspecifické rozdíly v primárních fotosyntetických procesech v antarktických druzích autotrofních organismů, včetně mechů a lišejníků, ovlivněných nízkoteplotním stresem a stresem mrazovými teplotami.
Návaznosti
EF16_013/0001708, projekt VaVNázev: ECOPOLARIS - Změny ve struktuře a funkci součástí terestrických polárních ekosystémů (CzechPolar2)
LM2015078, projekt VaVNázev: Česká polární výzkumná infrastruktura (Akronym: CzechPolar2)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
PDF_SPARC_2019_Abstract_Folgar-Camean_et_Bartak_PDF.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Barták, M. 17. 1. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722
  • osoba Yeray Folgar Camean, učo 486073
  • osoba prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57
Atributy
 
SPARC_2019_Abstract_Folgar-Camean_et_Bartak.pptx Licence Creative Commons  Verze souboru Barták, M. 17. 1. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722
  • osoba Yeray Folgar Camean, učo 486073
  • osoba prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 9. 2020 08:46