STEHLÍK, Petr. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019. 446 s. ISBN 978-80-87709-24-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám
Název anglicky From Moravian Meadows to the Balkan Mountains: To Václav Štěpánek for His Sixtieth Birthday
Autoři STEHLÍK, Petr.
Vydání 1. vyd. Brno, 446 s. 2019.
Nakladatel Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-87709-24-5
Klíčová slova česky Balkán; balkanistika; Václav Štěpánek
Klíčová slova anglicky Balkans; Balkan Studies; Václav Štěpánek
Štítky RIV - zkontrolováno
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028. Změněno: 16. 2. 2020 20:24.
Anotace
Kniha Od moravských luk k balkánským horám vznikla u příležitosti šedesátých narozenin historika, slavisty a všestranného balkanisty Václava Štěpánka, docenta Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o dílo jeho přátel a žáků, jehož jádro tvoří dvaatřicet statí sepsaných českými, srbskými, slovenskými a bulharskými badateli, které tematicky odrážejí rozmanitou paletu jubilantových odborných zájmů od historie, etnologie a obrazů Balkánu přes problematiku národnostních menšin a česko(slovensko)-balkánských styků až po jihoslovanské literatury, moravský národopis a krajinnou ekologii. Součástí knihy je též rozsáhlá výběrová bibliografie V. Štěpánka a tři texty, které přibližují jeho životní dráhu, odborný profil a pedagogické působení.
Anotace anglicky
The book From Moravian Meadows to the Balkan Mountains came into being on the occasion of the sixtieth birthday of historian, Slavist and versatile Balkanist Václav Štěpánek, associate professor of the Department of Slavonic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. It is the work of his friends and pupils, the core of which are thirty-two studies written by Czech, Serbian, Slovak and Bulgarian scholars, which thematically reflect a diverse range of V. Štěpánek’s professional interests ranging from history, ethnology and images of the Balkans to national minorities’ issues and Czech (Czechoslovak) relations with the Balkans to South Slavic literatures, Moravian ethnography and landscape ecology. The book also includes an extensive selected bibliography of V. Štěpánek and three texts that illustrate his career, professional profile and pedagogical activities.
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 12:02