RICHTER, Štěpán. Mobilní aplikace ve smluvním právu. In Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 55-70, 15 pp. ISBN 978-80-210-9328-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mobilní aplikace ve smluvním právu
Name in Czech Mobilní aplikace ve smluvním právu
Authors RICHTER, Štěpán.
Edition Brno, Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva, p. 55-70, 15 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
ISBN 978-80-210-9328-7
Keywords (in Czech) Mobilní aplikace; Digitální obsah; Smlouva o poskytování digitálního obsahu; UsedSoft; Google Play; Ulož.to.
Keywords in English Contract for the supply of digital content; UsedSoft; Google Play; Ulož.to.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Štěpán Richter, učo 421860. Changed: 19/1/2020 08:58.
Abstract
Pojmem mobilní aplikace v soudobé laické řeči označujeme na počí- tači vytvořený program, obvykle menšího rozsahu, který vykonává svou funkci v rámci operačního systému, instalovaném na smartphonu. Aplikace se za relativně krátké období své existence staly jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících druhů softwaru; světové výnosy z aplikací přesahují v roce 2018 sto miliard dolarů, s očekáváním stále rychlejšího růstu. Tento raketový vzestup sebou ovšem nese i negativní následky. Především je tu fakt, že spe- cifické aspekty mobilních aplikací nejsou dostatečně zohledněny v právní úpravě, která na ně dopadá, zejména v soukromoprávním odvětví. Právo je fenoménem měnícím se pomalu a prudký vývoj technologií způsobuje, že normy mohou zaostávat za smluvní praxí osob, které se na poli mobilních aplikací pohybují. Cílem tohoto článku je nastínit existující soukromoprávní úpravu mobilních aplikací v českém právu, a následně provést komparaci se smlouvami poskytovatelů aplikací operujících v České Republice. Důraz bude kladen na unikátní aspekty úpravy aplikací, nepřítomných u hmotných předmětů plnění nebo u jiného softwaru.
Abstract (in Czech)
Pojmem mobilní aplikace v soudobé laické řeči označujeme na počí- tači vytvořený program, obvykle menšího rozsahu, který vykonává svou funkci v rámci operačního systému, instalovaném na smartphonu. Aplikace se za relativně krátké období své existence staly jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících druhů softwaru; světové výnosy z aplikací přesahují v roce 2018 sto miliard dolarů, s očekáváním stále rychlejšího růstu. Tento raketový vzestup sebou ovšem nese i negativní následky. Především je tu fakt, že spe- cifické aspekty mobilních aplikací nejsou dostatečně zohledněny v právní úpravě, která na ně dopadá, zejména v soukromoprávním odvětví. Právo je fenoménem měnícím se pomalu a prudký vývoj technologií způsobuje, že normy mohou zaostávat za smluvní praxí osob, které se na poli mobilních aplikací pohybují. Cílem tohoto článku je nastínit existující soukromoprávní úpravu mobilních aplikací v českém právu, a následně provést komparaci se smlouvami poskytovatelů aplikací operujících v České Republice. Důraz bude kladen na unikátní aspekty úpravy aplikací, nepřítomných u hmotných předmětů plnění nebo u jiného softwaru.
Abstract (in English)
In layman's terms, "app" means computer generated program, usually small in scope, that is designed to run in the operational system, installed on a smartphone. During a relatively short time period, apps have become the most dynamically developing branch of software industry; the worldwide mobile app revenue for year 2018 surpassed one hundred billion US dollars and is expected to rise sharply. This skyrocketing however brings with it all the negatives as well, especially the fact, that existing societal phenomenons, have not adapted to existence of apps accordingly, especially in the case of law. Contract law, both Czech and worldwide, adapts itself to the new digital reality very slowly and the specific issues regarding apps and software in general are oftentimes not accounted for in both law and its practitioners. The goal of this article is to analyze mobile apps as a subject-matter of a contract, especially to outline both legal and practical differences between supplying apps and selling other goods/providing services. Extra focus will be held on unique aspects of mobile apps, which are not present in physical subject-matter or even other software. There will also be an argument regarding the enforcement of rights considered in supply of apps and discussion about problems that arise in that context.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
D47048.docx Licence Creative Commons  File version Richter, Š. 19/1/2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1606216/D47048.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1606216/D47048.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1606216/D47048.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1606216/D47048.docx?info
Uploaded/Created
Sun 19/1/2020 08:58

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Štěpán Richter, učo 421860
Attributes
 

D47048.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1606216/D47048.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1606216/D47048.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
36,7 KB
Hash md5
2bfcc5809f304b9c4e14e83030821183
Uploaded/Created
Sun 19/1/2020 08:58

D47048.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1606216/D47048.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1606216/D47048.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
318,8 KB
Hash md5
7631ea5d147581c77ca8d0ee5c1c6016
Uploaded/Created
Sun 19/1/2020 09:03

D47048.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1606216/D47048.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1606216/D47048.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
38,3 KB
Hash md5
37e670bce368a3ab845af6752b74ba80
Uploaded/Created
Sun 19/1/2020 09:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 9/8/2022 19:05