HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. English as a Lingua Franca or How many Englishes are there? In Lecture at the Faculty of Arts, University of Sofia, Bulgaria. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název English as a Lingua Franca or How many Englishes are there?
Název česky Angličtina jako Lingua Franca aneb kolik je angličtin?
Autoři HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Vydání Lecture at the Faculty of Arts, University of Sofia, Bulgaria, 2019.
Další údaje
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky lingua franca, Kachru, globální angličtina, morfologie, syntax, ortografie, fonetika, přejatá slova
Klíčová slova anglicky lingua franca, Kachru, world English, morphology, syntax, orthography, phonetics, loan words
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D., učo 604. Změněno: 19. 1. 2020 15:31.
Anotace
The presentation dealt with an overview of various concepts and approaches related to the new phenomenon of English as a lingua franca, its global mission and justifiability.
Anotace česky
Ve své přednášce jsem představila různé koncepty a přístupy k nově vznikajícímu fenoménu angličtiny jako lingua franca, jejímu poslání v roli globálního jazyka i opodstatněnost tohoto vývoje.
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 04:09