ZATLOUKAL, Leoš a Jan ROUBAL. "Cítit emoce" : Významné momenty v pragmatické případové studii z gestalt terapie pohledem diskurzivní analýzy. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 66-83. ISSN 1802-3983.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Cítit emoce" : Významné momenty v pragmatické případové studii z gestalt terapie pohledem diskurzivní analýzy
Název anglicky “Feeling emotions” : significant events in pragmatic case study of gestalt psychotherapy seen through the lenses of discourse anylysis
Autoři ZATLOUKAL, Leoš (203 Česká republika) a Jan ROUBAL (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Psychoterapie, Brno, Masarykova univerzita, 2019, 1802-3983.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00112602
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky pragmatická případová studie; psychoterapie; poradenství; významný moment; Recursive Frame Analysis
Klíčová slova anglicky Pragmatic case study; psychotherapy; counseling; significant event; Recursive Frame Analysis
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 20. 1. 2020 09:10.
Anotace
Text představuje tzv. „pragmatickou případovou studii“ z psychoterapie. Případ zahrnuje 12 terapeutických sezení gestalt terapie, která byla vedená předním představitelem daného přístupu u nás. V rámci případové studie byly detekovány tzv. „významné momenty“ (significant events) posunu z pohledu klienta i terapeuta. Tyto významné momenty posunu byly posléze analyzovány metodou Recursive Frame Analysis (RFA) pro podrobnější zachycení konstruování daného momentu. V textu je prezentován nejvýznamnější moment, na němž se shodl terapeut i klient. včetně doslovného přepisu a zápisu RFA analýzy.
Anotace anglicky
This paper presents „pragmatic case study“ of psychotherapy. The case contains tvelwe gestalt therapy sessions led by leading professional in the field. Significant events were identified from the client’s and therapist’s points of view. Those events were analysed using Recursive Frame Analysis (RFA) for capturing the way of co-constructing this event. One significant event is presented in the article with transcription and RFA chart as well.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 10:14