HÜBNEROVÁ, Klára, Heinrich SPEICH a Regula SCHMID. Bündnisdynamik. Träger, Ziele und Mittel politischer Bünde im Mittelalter. Münster/Zürich: LIT, 2019. 224 s. ISBN 978-3-643-80306-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bündnisdynamik. Träger, Ziele und Mittel politischer Bünde im Mittelalter
Název česky Dynamika spojenectví Nosiče, cíle a prostředky politických spojenectví ve středověku
Název anglicky Alliance dynamics Actors, Goals and Means of Political Alliances in the Middle Ages
Autoři HÜBNEROVÁ, Klára, Heinrich SPEICH a Regula SCHMID.
Vydání Münster/Zürich, 224 s. 2019.
Nakladatel LIT
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 60101 History
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Homepage of the publishing house LIT
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-3-643-80306-1
Klíčová slova česky Konfederace; spojenectví; středověk
Klíčová slova anglicky Alliance; confederation; league; treaty; late middle-ages; Fribourg
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Barová, učo 238544. Změněno: 22. 1. 2020 10:53.
Anotace
Dieser Band stellt die gesellschaftliche Wirkung von Bund und Bündnis im späten Mittelalter in den Mittelpunkt. Bündnisse sind Resultate und Ausgangspunkte politischen Handelns zugleich. Damit richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Akteure, welche zum Mittel des Bündnisses griffen, im Bündnis handelten und vom Bündnis betroffen waren, und deren Leben durch das Bündnis geprägt war. Die gemeinsame Betrachtung von Trägern, Mitteln und Zielen zeigt die erhebliche soziale Wirkungskraft und die Dynamik politischer Bünde im Mittelalter.
Anotace česky
Tento svazek se zaměřuje na sociální dopad Federace a Aliance v pozdním středověku. Aliance jsou výsledkem i východiskem pro politické kroky. To upozorňuje na herce, kteří použili prostředky aliance, jednali v alianci a byli ovlivněni aliancí a jejichž životy byly aliancí utvářeny. Společné zkoumání finančních agentur, prostředků a cílů ukazuje značný sociální dopad a dynamiku politických aliancí ve středověku.
Anotace anglicky
This volume focuses on the social impact of the Federation and the Alliance in the late Middle Ages. Alliances are both results and starting points for political action. This draws attention to the actors who used the means of the alliance, acted in the alliance and were affected by the alliance, and whose lives were shaped by the alliance. The joint examination of actors, means and goals shows the considerable social impact and the dynamics of political alliances in the Middle Ages.
Návaznosti
GX19-28415X, projekt VaVNázev: Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace) (Akronym: Konflikt)
Investor: Grantová agentura ČR, Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace)
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2022 02:43