HÜBNEROVÁ, Klára, Heinrich SPEICH and Regula SCHMID. Bündnisdynamik. Träger, Ziele und Mittel politischer Bünde im Mittelalter (Alliance dynamics Actors, Goals and Means of Political Alliances in the Middle Ages). Münster/Zürich: LIT, 2019. 224 pp. ISBN 978-3-643-80306-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bündnisdynamik. Träger, Ziele und Mittel politischer Bünde im Mittelalter
Name in Czech Dynamika spojenectví Nosiče, cíle a prostředky politických spojenectví ve středověku
Name (in English) Alliance dynamics Actors, Goals and Means of Political Alliances in the Middle Ages
Authors HÜBNEROVÁ, Klára, Heinrich SPEICH and Regula SCHMID.
Edition Münster/Zürich, 224 pp. 2019.
Publisher LIT
Other information
Original language German
Type of outcome Editorship of professional books
Field of Study 60101 History
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Homepage of the publishing house LIT
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-3-643-80306-1
Keywords (in Czech) Konfederace; spojenectví; středověk
Keywords in English Alliance; confederation; league; treaty; late middle-ages; Fribourg
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Olga Barová, učo 238544. Changed: 22. 1. 2020 10:53.
Abstract
Dieser Band stellt die gesellschaftliche Wirkung von Bund und Bündnis im späten Mittelalter in den Mittelpunkt. Bündnisse sind Resultate und Ausgangspunkte politischen Handelns zugleich. Damit richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Akteure, welche zum Mittel des Bündnisses griffen, im Bündnis handelten und vom Bündnis betroffen waren, und deren Leben durch das Bündnis geprägt war. Die gemeinsame Betrachtung von Trägern, Mitteln und Zielen zeigt die erhebliche soziale Wirkungskraft und die Dynamik politischer Bünde im Mittelalter.
Abstract (in Czech)
Tento svazek se zaměřuje na sociální dopad Federace a Aliance v pozdním středověku. Aliance jsou výsledkem i východiskem pro politické kroky. To upozorňuje na herce, kteří použili prostředky aliance, jednali v alianci a byli ovlivněni aliancí a jejichž životy byly aliancí utvářeny. Společné zkoumání finančních agentur, prostředků a cílů ukazuje značný sociální dopad a dynamiku politických aliancí ve středověku.
Abstract (in English)
This volume focuses on the social impact of the Federation and the Alliance in the late Middle Ages. Alliances are both results and starting points for political action. This draws attention to the actors who used the means of the alliance, acted in the alliance and were affected by the alliance, and whose lives were shaped by the alliance. The joint examination of actors, means and goals shows the considerable social impact and the dynamics of political alliances in the Middle Ages.
Links
GX19-28415X, research and development projectName: Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace) (Acronym: Konflikt)
Investor: Czech Science Foundation, EXPRO
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Druckfahne1.pdf   File version Speich, H. 21. 1. 2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Olga Barová, učo 238544
  • a concrete person Dr. phil. Klára Hübnerová, učo 239147
  • a concrete person Dr. phil. Heinrich Speich, MAS, učo 243104
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 11. 7. 2020 04:06