MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. RETENČNÍ NÁDRŽ LS TELČ – HORNÍ; ZSV STŘENČÍ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 18 s. RETENČNÍ NÁDRŽ LS TELČ – HORNÍ; ZSV STŘENČÍ.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název RETENČNÍ NÁDRŽ LS TELČ – HORNÍ; ZSV STŘENČÍ
Název anglicky Retention water work LS TELČ - UPPER; Deserted medieval village STŘENČÍ
Autoři MAZÁČKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr ŽAŽA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 18 s. RETENČNÍ NÁDRŽ LS TELČ – HORNÍ; ZSV STŘENČÍ, 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 60102 Archaeology
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00112692
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky středověk; novověk; rybník; vodní dílo zaniklé; zaniklá vesnice; Valdštejnské panství
Klíčová slova anglicky medieval; early new age; deserted pond; deserted medieval village; Walensteiner fiefdom
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 6. 3. 2020 15:00.
Anotace
výzkumná zpráva pro investora stavby vodního díla retenčního charakteru v místě zaniklého středověkého rybníku. Rybník je nejpozději zmiňován k roku 1538 a objevuje se na mapových podkladech Collaltovského panství v průběhu 19. století. Proveden záchranný archeologický výzkum s detekcí antropogenních stop v podob keramického odpadu a provozu samotného rybníku. Pozorovány geologické změny při výstavbě stávajícího i zaniklého vodního díla.
Anotace anglicky
Research Report for the investor of the construction of a new retetnion water work in the place of the deserted medieval pond. The pond is mentioned at the latest in the year 1538, and is on the Collato maps from 19th century. Rescue archaeological research was performed with the detection of anthropogenic traces in the form of ceramic waste and the operation of the pond itself. Geological changes observed during construction of existing and extinct water works.
Návaznosti
MUNI/A/0930/2018, interní kód MUNázev: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII
Investor: Masarykova univerzita, Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 19:14