BROŽ, Pavel, František ZELENKA, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří BURŠÍK, Gerda ROGL and Peter Franz ROGL. Thermal Stability of Doped CoSb3 based Skutterudites. In TMS 2019 Annual Meeting & Exhibition. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Thermal Stability of Doped CoSb3 based Skutterudites
Name in Czech Termická stabilita dopovaných skuteruditů na bázi CoSb3
Authors BROŽ, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), František ZELENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VŘEŠŤÁL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří BURŠÍK (203 Czech Republic), Gerda ROGL (40 Austria) and Peter Franz ROGL (40 Austria).
Edition TMS 2019 Annual Meeting & Exhibition, 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW TMS 2019 Annual Meeting & Exhibition
RIV identification code RIV/00216224:14310/19:00108105
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) termoelektrické materiály; skuterudity; KEMS; TA; SEM
Keywords in English thermoelectric materials; skutterudites; KEMS; TA; SEM
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Changed: 6. 2. 2020 14:30.
Abstract
Promising materials for thermoelectric (TE) applications include skutterudites. The TE efficiency characterized by the ZT factor is only a partial route to the development of TE devices. The other part involves the thermal stability because the materials contain volatile elements such as Sb, Yb, etc. which can evaporate at operation conditions and negatively influence the TE properties. A serious attention is focused on study of doped bulk and nanostructured CoSb3 based skutterudites, especially those containing didymium. Coupling of thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry is an effective tool for investigation of phase transformations and vaporization characteristics of the volatile components. This, supported by microstructure measurements as well as by investigation of master CoSb3 alloy, leads to evaluation of long term operation stability of the TE materials.
Abstract (in Czech)
Mezi slibné materiály pro termoelektrické (TE) aplikace patří skuterudity. TE účinnost, charakterizovaná faktorem ZT, je pouze částečnou cestou k vývoji TE zařízení. Druhá část zahrnuje tepelnou stabilitu, protože materiály obsahují těkavé prvky jako Sb, Yb atd., které se mohou za provozních podmínek odpařovat a negativně ovlivňovat TE vlastnosti. Pozornost je zaměřena na studium dopovaných objemových a nanostrukturovaných skuteruditů na bázi CoSb3, zejména těch, které obsahují didymium. Spojení termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie je účinným nástrojem pro zkoumání fázových přeměn a charakteristik odpařování těkavých složek. To, podporované měřením mikrostruktury a také zkoumáním základní slitiny CoSb3, vede k vyhodnocení dlouhodobé provozní stability TE materiálů.
Links
GA17-12844S, research and development projectName: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Czech Science Foundation
LQ1601, research and development projectName: CEITEC 2020 (Acronym: CEITEC2020)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 27. 1. 2023 12:56