BROŽ, Pavel, František ZELENKA, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří BURŠÍK, Gerda ROGL a Peter Franz ROGL. Thermal Stability of Doped CoSb3 based Skutterudites. In TMS 2019 Annual Meeting & Exhibition. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Thermal Stability of Doped CoSb3 based Skutterudites
Název česky Termická stabilita dopovaných skuteruditů na bázi CoSb3
Autoři BROŽ, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí), František ZELENKA (203 Česká republika, domácí), Jan VŘEŠŤÁL (203 Česká republika, domácí), Jiří BURŠÍK (203 Česká republika), Gerda ROGL (40 Rakousko) a Peter Franz ROGL (40 Rakousko).
Vydání TMS 2019 Annual Meeting & Exhibition, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW TMS 2019 Annual Meeting & Exhibition
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00108105
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky termoelektrické materiály; skuterudity; KEMS; TA; SEM
Klíčová slova anglicky thermoelectric materials; skutterudites; KEMS; TA; SEM
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Změněno: 6. 2. 2020 14:30.
Anotace
Promising materials for thermoelectric (TE) applications include skutterudites. The TE efficiency characterized by the ZT factor is only a partial route to the development of TE devices. The other part involves the thermal stability because the materials contain volatile elements such as Sb, Yb, etc. which can evaporate at operation conditions and negatively influence the TE properties. A serious attention is focused on study of doped bulk and nanostructured CoSb3 based skutterudites, especially those containing didymium. Coupling of thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry is an effective tool for investigation of phase transformations and vaporization characteristics of the volatile components. This, supported by microstructure measurements as well as by investigation of master CoSb3 alloy, leads to evaluation of long term operation stability of the TE materials.
Anotace česky
Mezi slibné materiály pro termoelektrické (TE) aplikace patří skuterudity. TE účinnost, charakterizovaná faktorem ZT, je pouze částečnou cestou k vývoji TE zařízení. Druhá část zahrnuje tepelnou stabilitu, protože materiály obsahují těkavé prvky jako Sb, Yb atd., které se mohou za provozních podmínek odpařovat a negativně ovlivňovat TE vlastnosti. Pozornost je zaměřena na studium dopovaných objemových a nanostrukturovaných skuteruditů na bázi CoSb3, zejména těch, které obsahují didymium. Spojení termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie je účinným nástrojem pro zkoumání fázových přeměn a charakteristik odpařování těkavých složek. To, podporované měřením mikrostruktury a také zkoumáním základní slitiny CoSb3, vede k vyhodnocení dlouhodobé provozní stability TE materiálů.
Návaznosti
GA17-12844S, projekt VaVNázev: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEITEC 2020
VytisknoutZobrazeno: 3. 2. 2023 18:35