BROŽ, Pavel, František ZELENKA, Jan VŘEŠŤÁL, Adéla ZEMANOVÁ, Jiří BURŠÍK, Milan SVOBODA a Aleš KROUPA. Experimental Study and Thermodynamic Re-assessment of the Co-Sb System. In CALPHAD XLVIII. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Experimental Study and Thermodynamic Re-assessment of the Co-Sb System
Název česky Experimentální studium a termodynamický reasssessment soustavy Co-Sb
Autoři BROŽ, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí), František ZELENKA (203 Česká republika, domácí), Jan VŘEŠŤÁL (203 Česká republika, domácí), Adéla ZEMANOVÁ (203 Česká republika), Jiří BURŠÍK (203 Česká republika), Milan SVOBODA (203 Česká republika) a Aleš KROUPA (203 Česká republika).
Vydání CALPHAD XLVIII, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Singapur
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW CALPHAD XLVIII
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00108106
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky soustava Co-Sb; diferenční termická analýza; fázová analýza; termodynamické modelování
Klíčová slova anglicky Co-Sb system; differential thermal analysis; phase analysis; thermodynamic modelling
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Změněno: 5. 2. 2020 14:44.
Anotace
The Co-Sb system is of a special attention due to existence of CoSb3 skutterudite structure which creates the basis for doped skutterudite based thermoelectric materials. To obtain reliable data in the Sb-rich part of the Co-Sb phase diagram, crucial for the study of thermal stability of the skutterudite based thermoelectric materials and in which contradiction in published data exists, experimental alloys covering 80 to 100 at% Sb were prepared and investigated by thermal and phase analysis. The data were compared with existing literature information and thermodynamic reassessment of this binary system based on CALPHAD approach was done.
Anotace česky
Na soustavu Co-Sb je soustředěna zvláštní pozornost z důvodu existence struktury skutteruditu CoSb3, která tvoří základ dopovaných termoelektrických materiálů na bázi skutteruditu. K získání spolehlivých dat v části fázového diagramu Co-Sb bohatého na Sb, která je důležitá pro studium tepelné stability termoelektrických materiálů na bázi skutteruditu a v níž existuje rozpor v publikovaných datech, byly připraveny experimentální slitiny pokrývající 80 až 100% Sb a zkoumány termickou a fázovou analýzou. Údaje byly porovnány s existujícími literárními informacemi a bylo provedeno termodynamické přemodelování tohoto binárního systému, založené na přístupu CALPHAD.
Návaznosti
GA17-12844S, projekt VaVNázev: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEITEC 2020
VytisknoutZobrazeno: 30. 11. 2022 18:56