POKORNÝ, Tomáš, František ZELENKA, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK and Milan SVOBODA. Studium soustavy Co-Sb metodou DTA (Study of the Co-Sb system by DTA method). In Zdeněk Černošek, Jana Holubová, Eva Černošková. 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. p. 149-152. ISBN 978-80-7560-213-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studium soustavy Co-Sb metodou DTA
Name in Czech Studium soustavy Co-Sb metodou DTA
Authors POKORNÝ, Tomáš (203 Czech Republic, belonging to the institution), František ZELENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel BROŽ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří BURŠÍK (203 Czech Republic) and Milan SVOBODA (203 Czech Republic).
Edition Pardubice, 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - sborník příspěvků, p. 149-152, 4 pp. 2019.
Publisher Univerzita Pardubice
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář
RIV identification code RIV/00216224:14310/19:00108108
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7560-213-8
Keywords (in Czech) soustava Co-Sb; termická analýza; fázová analýza; fázový diagram
Keywords in English Co-Sb system; Thermal analysis; Phase analysis; Phase diagram
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Changed: 5. 2. 2020 15:05.
Abstract
Příspěvek se zabývá studiem soustavy Co-Sb, která obsahuje fázi se strukturou skuteruditu CoSb3, důležitou pro přípravu dopovaných termoelektrických materiálů na bázi skuteruditů. Na základě předchozích znalostí o fázovém diagramu této soustavy byla prostřednictvím termické analýzy studována oblast bohatá na antimon, která je klíčovou pro studium termické stability skuteruditů na bázi CoSb3.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá studiem soustavy Co-Sb, která obsahuje fázi se strukturou skuteruditu CoSb3, důležitou pro přípravu dopovaných termoelektrických materiálů na bázi skuteruditů. Na základě předchozích znalostí o fázovém diagramu této soustavy byla prostřednictvím termické analýzy studována oblast bohatá na antimon, která je klíčovou pro studium termické stability skuteruditů na bázi CoSb3.
Links
GA17-12844S, research and development projectName: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MUNI/A/1375/2018, internal MU codeName: Výzkum a vývoj v analytické a fyzikální chemii
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Kalsem_41_conference_papers_2.pdf   File version Brož, P. 5. 2. 2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. František Zelenka, učo 393747
  • a concrete person Mgr. Tomáš Pokorný, učo 461202
  • a concrete person RNDr. Jiří Buršík, DSc., učo 54857
  • a concrete person RNDr. Milan Svoboda, CSc., učo 58361
  • a concrete person doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 3. 8. 2021 17:32