BALÍK, Stanislav, Michal PINK and Petr VODA. Parlament s lidskou tváří : Biografické aspekty české legislativní politiky (Parliament with a human face : Biographical aspects of Czech legislative policy). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2019. 162 pp. Politologická řada, sv. č. 77. ISBN 978-80-7325-491-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Parlament s lidskou tváří : Biografické aspekty české legislativní politiky
Name (in English) Parliament with a human face : Biographical aspects of Czech legislative policy
Authors BALÍK, Stanislav (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal PINK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr VODA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 162 pp. Politologická řada, sv. č. 77, 2019.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00108111
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7325-491-9
Keywords (in Czech) Česká politika; poslanci; volby; Parlament; Poslanecká sněmovna
Keywords in English Czech politic; general election; deputies; Czech parliament
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 24. 1. 2020 08:29.
Abstract
Kniha popisuje měnící se strukturu českého parlamentu – Poslanecké sněmovny od roku 1920 na základě členské profesní orientace. První část je zaměřena na meziválečné období, kdy byla současná Česká republika velmi různorodý celek. Druhá část popisuje skoro tři desetiletí po roce 1990, kdy byla znovuobnovena volná soutěž politických stran. Třetí část podrobně analyzuje vliv bografických vlastností na activity volených poslanců. Teoreticky je kniha založena na konceptu representace Hannah Pitkin. Hlavním zdrojem dat jsou osobnostní dotazníky vyplněné smaotnými poslanci, prezenční listiny a snadno dostupné databáze statstického úřadu s podrobnějšími informacemi o poslancích.
Abstract (in English)
This book examines the changing structure of the Czech parliament since 1920 in terms of its members’ professions. The first part is focused on the interwar period – years when the Czech lands were a very heterogeneous region. The second part describes the nearly three decades since 1990, when free competition between political parties was reintroduced. The third part analyses in greater detail the influence of MPs’ biographical histories on their activities and on democratic representation itself. Theoretically, the book is based on Hannah Pitkin’s concept of representation. The main sources of data are personal questionnaires filled by the MPs themselves, attendance lists and a freely-accessible database of the Czech Office for Statistics with detailed information about MPs.
Links
GA18-15700S, research and development projectName: Životopisy a výkon politiků v České republice a na Slovensku
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 02:26