HANÁK, Jakub. Oceňování pozemků s vodními díly (Valuation of land with water constructions). In Ing. Michal Křižák, Ing. Roman Mikulec, Ing. Albert Bradáč, Ph.D. Sborník z konference ExFoS 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 260-269. ISBN 978-80-214-5829-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oceňování pozemků s vodními díly
Name (in English) Valuation of land with water constructions
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Sborník z konference ExFoS 2020, p. 260-269, 10 pp. 2020.
Publisher Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Open access sborníku
RIV identification code RIV/00216224:14220/20:00115239
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-214-5829-1
Keywords (in Czech) ozemky; vodní díla; stavby na cizím pozemku; oceňování; judikatura; občanský zákoník
Keywords in English lands; hydraulic structures; structures erected on the tract of land of another; valuation; case law; civil code
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 30. 3. 2021 11:14.
Abstract
Příspěvek se zabývá oceňováním pozemků s vodními díly. Nejprve vymezuje situace, kdy je nutné ocenit pozemek, na kterém se nachází vodní dílo. Poté analyzuje způsob určení ceny pozemku, na kterém se nachází vodní dílo ve vlastnictví cizího subjektu. Příspěvek se soustředí na určení obvyklé ceny pozemku.
Abstract (in English)
The paper deals with the valuation of land with hydraulic structures . First, it defines situations where it is necessary to appreciate the land on which the hydraulic structure is located. It continues with the analysis of the method of determining the price of land on which the hydraulic structure owned by a different entity than land owner are located. The contribution focuses on determining the market value of land.
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 11:39