ŠTOUDEK, Roman. Akutní stavy u dětí (Acute conditions in children). In Robin Šín. Lékařská první pomoc. První vydání. Praha: Galén, 2019. p. 229-244. ISBN 978-80-7492-433-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Akutní stavy u dětí
Name (in English) Acute conditions in children
Authors ŠTOUDEK, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition První vydání. Praha, Lékařská první pomoc, p. 229-244, 16 pp. 2019.
Publisher Galén
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30223 Anaesthesiology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/19:00112764
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7492-433-0
Keywords (in Czech) akutní stavy; děti
Keywords in English acute conditions; children
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 24. 4. 2020 12:26.
Abstract
Situace, kdy je v ohrožení zdraví či život dítěte, představuje pro zdravotnický personál vždy významnou zátěž. Obtíže způsobuje jak samotná situace, která je často emotivně vypjatá, tak fyziologické rozdíly dětí a dospělých. Ty mohu způsobit, že akutní stav má netypickou klinickou manifestaci.
Abstract (in English)
A situation where the health or life of a child is in danger is always a significant burden for medical staff. The difficulties are caused both by the situation itself, which is often emotionally tense, and by the physiological differences between children and adults. These can cause the acute condition to have an atypical clinical manifestation.
PrintDisplayed: 28. 3. 2023 01:01