ŠPETÍK, Ondřej. The Impact of Subsidies on the Regional Passenger Rail Transport. In Pavel Ondra. 15th DOKBAT 2019 Conference Proceedings. Zlín: Faculty of Management and Economics Tomas Bata University in Zlín, 2019. s. 1045-1051. ISBN 978-80-7454-893-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Impact of Subsidies on the Regional Passenger Rail Transport
Název česky Vliv dotací na osobní regionální železniční dopravu
Autoři ŠPETÍK, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Zlín, 15th DOKBAT 2019 Conference Proceedings, od s. 1045-1051, 7 s. 2019.
Nakladatel Faculty of Management and Economics Tomas Bata University in Zlín
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/19:00112782
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7454-893-2
Klíčová slova česky dopravní politika; regionální železniční doprava; dotace; evropské fondy; společná dopravní politika
Klíčová slova anglicky transport policy; regional railway transport; subsidy; EU funds; common transport policy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D., učo 405154. Změněno: 28. 1. 2020 09:47.
Anotace
The passenger rail transport is undergoing changes not only in the Czech Republic but also all over the European Union. Fear of the climate change, significant investments into the railway infrastructure and rolling stock and traffic jams have caused that the railway transport is becoming increasingly more popular. This phenomenon is seen in the long-distance and suburban transport. Nevertheless, the regional railway transport stands apart: the number of passengers decreases. Regions which are responsible for regional railway public services and which have to finance them seek to support them by purchasing new vehicles, establishing integrated regional transport systems or by setting lower fares. Is this effort reflected in the number of passengers? The aim of this paper is to identify whether the subsidy to the rolling stock purchase leads to the passenger growth in the regional railway transport. The methodology used is based on the fixed-effects model of the panel data and the analysis of descriptive statistics of variables. The results indicate that investments into the new rolling stock do not have a significant positive impact on the number of regional railway passengers. The regional railway transport is inferior goods whose demand decreases when consumer income rises. The regional railway transport and the long-distance transport are complementary goods. Investments in railway corridors can make regional transport more attractive.
Anotace česky
Osobní železniční doprava prochází změnami nejen v České republice, ale ve všech zemích v Evropské unii. Strach ze změny klimatu, velké investice do dopravní infrastruktury i vozidel a dopravní zácpy způsobují, že železniční doprava se stává stále populárnější. Tento fenomén je zejména vidět u dálkové a příměstské dopravy. Regionální doprava stojí mimo tyto trendy. Počet cestujících setrvale klesá. Kraje, které jsou zodpovědné za regionální osobní železniční dopravu a které ji financují, se snaží ji podpořit pořizováním nových vozidel, zaváděním integrovaných dopravních systémů nebo snižováním cen jízdného. Je tato snaha vidět v počtu přepravených cestujících? Cílem článku je identifikovat, zda dotace na nákup vozidel vedou k růstu cestujících v regionální dopravě. Metodologie je založena na fixed-effects modelu panelových dat a analýze popisných statistik jednotlivých proměnných. Výsledky ukazují, že investice do nových vozidel nemá měřitelný efekt na počet cestujících. Regionální osobní železniční doprava je podřadným statkem, po němž poptávka klesá s růstem příjmu. Regionální a dálková doprava jsou komplementy. Investice do železničních koridorů může učinit regionální dopravu více atraktivní.
Návaznosti
MUNI/A/0903/2018, interní kód MUNázev: Nabídková řízení
Investor: Masarykova univerzita, Nabídková řízení, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 21:05