KRATOCHVÍL, Vladimír. Jak „šla“ brněnská trestní práva (How „Went“ the Criminal Laws in Brno). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, vol. 27, zvláštní číslo, p. 73-89. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak „šla“ brněnská trestní práva
Name (in English) How „Went“ the Criminal Laws in Brno
Authors KRATOCHVÍL, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00112799
Organization unit Faculty of Law
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-S-5
Keywords (in Czech) Masarykova univerzita; Právnická fakulta MU; Katedra trestního práva; obnovená studia práv (60. léta XX. století v Brně); brněnská „trestní práva“ na přelomu XX. a XXI. století; reforma „trestních práv“ – teorie a praxe; zahraniční kontakty katedry trestního práva; personální stav katedry
Keywords in English Department of Criminal Law; Renewed Studies of Law (1960s in Brno); „Criminal Laws“ in Brno at the Turn of the 20th and 21st Centuries; Reform of „Criminal Laws“ – Theory and Praxis; Staff of the Department
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 13. 5. 2020 10:42.
Abstract
Následující text nabízí historické, pracovní a osobní zamyšlení o tom, kdy a kde „trestní práva“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vznikala, jak v průběhu času (ne)obstála mezi „mlýnskými kameny“ teorie a praxe, tedy jak „šla“ uplynulých sto let od založení Masarykovy univerzity a Právnické fakulty, implicite i její Katedry trestního práva, zejména od druhé poloviny XX. století.
Abstract (in English)
The following text provides a historical, professional and personal reflection of when and where „Criminal Laws“ at the Faculty of Law at Masaryk University arose; how they in the course of time passed or failed (to pass) between „the rock and the hard place“ of theory and praxis, thus how they „went“ for the last one hundred years since the foundation of Masaryk University and the Faculty of Law, implicite its Department of Criminal Law, above all since the second half of the 20th century.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
12507-24769-1-PB.pdf   File version Georgala, P. 28. 1. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1612566/12507-24769-1-PB.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1612566/12507-24769-1-PB.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1612566/12507-24769-1-PB.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1612566/12507-24769-1-PB.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 28. 1. 2020 13:53, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., učo 634
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., učo 634
Attributes
 

12507-24769-1-PB.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1612566/12507-24769-1-PB.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1612566/12507-24769-1-PB.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
379,8 KB
Hash md5
c877591bbda020e97ff443599e253e2e
Uploaded/Created
Tue 28. 1. 2020 13:53

12507-24769-1-PB.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1612566/12507-24769-1-PB.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1612566/12507-24769-1-PB.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
64,4 KB
Hash md5
0a01b51217598e2f15ba87fe40aff884
Uploaded/Created
Tue 28. 1. 2020 13:59
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 19:30