Informační systém MU
ZONKOVÁ, Marta. Různorodost celoživotního učení (Diversity of lifelong learning). Brno: KISK MU, 2019. ISSN 2570-9364.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Různorodost celoživotního učení
Name (in English) Diversity of lifelong learning
Authors ZONKOVÁ, Marta.
Edition Brno, 2019.
Publisher KISK MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 2570-9364
Keywords (in Czech) celoživotní učení; moderní technologie; virtuální svět; knihovna; sociální aspekt
Keywords in English lifelong learning; modern technology; virtual world; library; social aspect
Changed by Changed by: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Changed: 28/1/2020 15:24.
Abstract
Příspěvek představuje fenomén celoživotní učení v kontextu informačních povolání a ukazuje jeho aspekty v rámci sociální inkluze, kterou mohou svými aktivitami dobře podporovat právě knihovny díky technologiím, zdrojům a znalosti kyberprostoru.
Abstract (in English)
The paper presents the phenomenon of lifelong learning in the context of information professions and shows its aspects in the context of social inclusion, which can be supported by libraries thanks to their technologies, resources and knowledge of cyberspace.
Links
MUNI/A/1282/2018, interní kód MUName: Design Thinking Action Lab 2019: virtuální realita, sociální inovace a digital humanities
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 20/5/2024 07:51