KOTLÁN, Pavel. Zajišťování majetku v trestním řízení (The Problems of the Seizure of Property in Criminal Proceedings). Státní zastupitelství : profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky. Praha: Orac, 2019, vol. 17, No 5, p. 52-57. ISSN 1214-3758.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zajišťování majetku v trestním řízení
Name (in English) The Problems of the Seizure of Property in Criminal Proceedings
Authors KOTLÁN, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Státní zastupitelství : profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky, Praha, Orac, 2019, 1214-3758.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00112824
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English criminal proceedings; property; confiscation; financial research
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 13. 5. 2020 10:39.
Abstract
V předkládaném článku jsou analyzovány problémy spojené se zajišťováním majetku v (přípravném) řízení trestním. Nejdříve bude vymezen "zájmový majetek", tedy majetek, který je předmětem zajištění. Poté je prezentováno tzv. finanční šetření, tj. způsoby odhalení tohoto majetku, a konečně procesní postupy zajištění.
Abstract (in English)
In this article are analyzed the problems connected with the seizure of property in (pre-trial) criminal proceedings. At first it is defined "property of interest" - it means property which is object of the seizure. Afterwards it is presented so called financial research, i.e. the methods of uncovering this property, and finally the procedural ways of the seizure.
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 06:43