HURYCHOVÁ, Alena. Turistika : učební texty pro posluchače odborné tělesné výchovy a vychovatelství. D. 1. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1975. 168 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Turistika : učební texty pro posluchače odborné tělesné výchovy a vychovatelství. D. 1
Authors HURYCHOVÁ, Alena.
Edition Vyd. 1. Brno, 168 s. 1975.
Publisher Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:12.
PrintDisplayed: 20/6/2021 22:11