JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites
Název česky Evropská unie jako zneuživatel dětí: sexuální výchova na proruských webech
Autoři JARKOVSKÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sex Education-Sexuality Society and Learning, Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, 1468-1811.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.646
Kód RIV RIV/00216224:14410/20:00115291
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/14681811.2019.1634041
UT WoS 000475083400001
Klíčová slova česky sexuální výchova; deziformace; Ruská fešderace, anti-genderová hnutí
Klíčová slova anglicky Sex education; disinformation; Russian federation; anti-gender movement
Štítky childhood, Czech Republic, disinformation, Education, gender, health, sexual education, sexuality
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., učo 214871. Změněno: 5. 2. 2021 09:45.
Anotace
As a part of education fostering diversity, human rights and gender equality, sex education has proved an ideal target for disinformation. This article offers an analysis of articles on sex education published between 2007 and 2016 on pro-Russian websites in Czech and Slovak. The extreme and manipulated representations of sex education on these websites are part of a Russian disinformation campaign that activates social anxiety by triggering emotions and utilising regionally sensitive issues to foment feelings of inferiority in post-socialist countries. The Russian Federation strives to be perceived as a saviour of traditional values, actively feeding a conservative backlash and anti-gender and anti-LGBT movements. It therefore recruits conservative allies across Europe to expand its sphere of influence.
Anotace česky
Sexuální výchova realizovaná jako součást vzdělávání k rozmanitosti, lidským právům a genderové rovnosti je zajímavým terčem pro dezinformační kampaně. Článek nabízí analýzu textů věnovaných sexuální výchově mezi lety 2007 – 2016 na proruských webech v češtině a slovenštině. Extrémní a manipulované reprezentace sexuální výchovy na těchto webech jsou součástí dezinformační kampaně, která má aktivovat sociální úzkost skrze rozdmýchávání silných emocí a využívá regionálně citlivá témata pocitů inferiority postsocialistických států. Ruská Federace usiluje o to být vnímána jako ochránce tradičních hodnot a aktivně podporuje konzervativní backlash a anti-genderová hnutí, čímž získává konzervativní spojence napříč Evropou, aby posílila sféru svého vlivu.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 15:51