POKORNÁ, Jarmila. Likvidace obchodních korporací a European Model Companies Act. In Eichlerová, K., Čech, P., Josková, L., Patěk, D., Pelikán, R., Tomášek, P. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 111-122. Pocta Stanislavě Černé. ISBN 978-80-7598-426-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Likvidace obchodních korporací a European Model Companies Act
Název anglicky Liquidation of the Business Companies and European Model Companies Act
Autoři POKORNÁ, Jarmila (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé, od s. 111-122, 12 s. Pocta Stanislavě Černé, 2019.
Nakladatel Wolters Kluwer ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/19:00112893
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7598-426-5
Klíčová slova česky likvidace; likvidátor; obchodní korporace
Klíčová slova anglicky liquidation; liquidator; business company
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 5. 2020 08:30.
Anotace
Kapitola se zabývá některými problémy právní úpravy likvidace obchodních korporací a srovnává českou právní úpravu s návrhem evropské modelové úpravy. Věnuje se právní osobnosti korporace v likvidaci, postavení likvidátora a ochraně zájmů společníků.
Anotace anglicky
The chapter deals with some problems of legal regulation of liquidation of business companies and compares the Czech regulation with draft European Model Companies Act. The chapter engages in legal personality during liquidation, legal status of liquidator and protection of partner`s interest.
Návaznosti
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUNázev: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masarykova univerzita, Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 06:50