KRUMPOLEC, Richard, Michal PAZDERKA, Zdeňka DOUBKOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK and Dušan KOVÁČIK. Technologie redukční atmosférické plazmy pro modifikaci flexibilních materiálů (Reducing atmospheric pressure plasma technology for modification of flexible materials). 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Technologie redukční atmosférické plazmy pro modifikaci flexibilních materiálů
Name (in English) Reducing atmospheric pressure plasma technology for modification of flexible materials
Authors KRUMPOLEC, Richard, Michal PAZDERKA, Zdeňka DOUBKOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK and Dušan KOVÁČIK.
Edition 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Pilot plant, certified technology, variety, breed
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English reducing atmosphere;atmospheric pressure plasma;roll-to-roll;plasma modification;flexible materials
Tags International impact
Changed by Changed by: RNDr. Zlata Kelar Tučeková, PhD., učo 454060. Changed: 10. 2. 2020 13:42.
Abstract
Cílem technologie je plazmová modifikace flexibilních materiálů v režimu roll-to-roll (R2R) v různých pracovních plynech. Použití konkrétních pracovních plynů, resp. plynných směsí umožňuje realizovat nejen oxidační reakce, ale i redukční reakce v atmosférickém plazmatu generovaným plazmovými zdroji instalovanými v pracovním objemu reaktoru.
Abstract (in English)
The aim of this technology is the plasma modification of flexible materials using in-line regime and roll-to-roll (R2R) arrangement in different working gases. Different working gases or gas mixtures are used not only for oxidating, but also for reducing reactions in atmospheric pressure plasma generated by plasma sources installed in the reactor chamber.
Links
LO1411, research and development projectName: Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (Acronym: CEPLANT plus)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, National Feasibility Programme I
TJ01000327, research and development projectName: Komercializace redukčního plazmatu generovaného při atmosférickém tlaku pro in-line průmyslné aplikace
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, ZÉTA
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Protokol_o_naslednem_uplatneni_technologie_MU_Roplass.pdf   File version Kelar Tučeková, Z. 10. 2. 2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D., učo 112241
  • a concrete person Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D., učo 116842
  • a concrete person RNDr. Richard Krumpolec, PhD., učo 235947
  • a concrete person Mgr. Jakub Kelar, učo 375697
  • a concrete person Mgr. Michal Pazderka, učo 380196
  • a concrete person Bc. Zdeňka Doubková, učo 451772
  • a concrete person RNDr. Zlata Kelar Tučeková, PhD., učo 454060
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 4. 7. 2020 12:14