KYLOUŠEK, Petr. Qui sont aujourd’hui les nomades et les sédentaires de la littérature québécoise ? Central European Journal of Canadian Studies, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 14, č. 1, s. 11-24. ISSN 1213-7715.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Qui sont aujourd’hui les nomades et les sédentaires de la littérature québécoise ?
Název česky Kdo v quebecké literatuře jsou dnes kočovníci a kdo usedlíci?
Název anglicky Who Are Today Nomads and Settlers of Quebec Literature?
Autoři KYLOUŠEK, Petr.
Vydání Central European Journal of Canadian Studies, Brno, Masarykova univerzita, 2019, 1213-7715.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky současný quebecká román; Nicolas Dickner; Émile Ollivier; prostorová identita; axiologie prostoru; teritorializace
Klíčová slova anglicky contemporary Quebec novel; Nicolas Dickner; Émile Ollivier; spatial identity; spatial axiology; territorialization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040. Změněno: 6. 2. 2020 12:08.
Anotace
Émile Ollivier envisage le présent comme une période charnière du paradigme civilisationnel. Si jadis, l’humanité avait quitté la vie nomade pour privilégier la vie sédentaire, elle retrouve actuellement le nomadisme sous différentes formes a l’échelle internationale. Certes, la littérature canadienne-française et québécoise porte dans sa mémoire la dichotomie sédentaire/arpenteur, ravivée par les polémiques autour de l’essai de Monique LaRue. Or la territorialisation et l’ancrage québécois, fortement présents encore dans le modernisme et le postmodernisme de la Révolution tranquille, est entrée, depuis un certain temps, dans un autre agencement axiologique de la spatialité qui réévalue et distribue différemment l’opposition entre l’ici et l’ailleurs, dans une sorte d’exterritorialité. L’étude de la spatialité, des points fixes et des points mobiles, de l’ici et de l’ailleurs permet d’explorer différents types de la sémiose narrative dans le rapport aux personnages, a l’action, a la narration. Nous proposons d’illustrer le propos en prenant pour exemple le cycle de Soifs de Marie-Claire Blais, Nikolski de Nicolas Dickner et Passages d’Émile Ollivier. Il s’agit de deux visions différentes de la géographie du monde actuel.
Anotace česky
V jednom ze svých esejů popisuje Émile Ollivier současnost jako moment změny civilizačního paradigmatu. Zatímco v minulosti přešlo lidstvo od kočovného života k usedlému, nyní se v různých podobách navrací k nomádství, a to v mezinárodním měřítku: migrace, cesty, objevy. Francouzsko-kanadská a quebecká literatura byla dlouho založena na dichotomii usedlík/průkopník a tato dichotomie se opět dostala do centra pozornosti během diskuse o jinak chybně pochopeném eseji Monique LaRue. Nicméně výrazná zakořeněnost a teritorialize quebecké kultury, které tak výrazně charakterisovaly quebecký modernismus a postmodernismus ještě v období Klidné revoluce, od konce tisíciletí ustopupily jinémuo axiologického uspořádání prostorovosti. To přehodnocuje a jiným způsobem rozděluje opozici mezi místy a proměnami míst ve znamení exteritorializace. Analýza prostornosti, jejích pevných a pohyblivých bodů umožňuje prozkoumat různé typy narativní semiózy ve vztahu k postavám, ději a vyprávění. Vykreslení této nové narace přináší analýza dvou románů: Nikolski od Nicolasa Dicknera a La Brûlerie od Émila Olliviera. Tyto romány představují dvě různé vize narativní geografie dnešního světa.
Anotace anglicky
In one of his reflections, Émile Ollivier describes the present time as a pivotal period of the civilizational paradigm. Whereas formerly, humanity had left the nomadic life to privilege the sedentary one, it returns now to nomadism in various forms on the international scale: migrations, voyages, discoveries. Certainly, French-Canadian and Quebec literature keeps stuck in its memory the dichotomy sedentary / pioneer, rekindled recently by the controversy surrounding Monique LaRue's misunderstood essay. However, Quebec's territorialization and roots, which are still strongly present in the modernism and the postmodernism of the Quiet Revolution, have since entered into another axiological arrangement of spatiality that re-evaluates and distributes in another way the opposition between here and there, changing it in a kind of exterritoriality. The analysis of spatiality, of fixed points and moving points, of here and there, allows to explore different types of narrative semiosis in relation to characters, action and narration. We propose to illustrate the point by taking as an example of two novels, Nikolski by Nicolas Dickner and La Brûlerie by Émile Ollivier, representing two different visions of the geography of today's world.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx   Verze souboru Kyloušek, P. 6. 2. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx?info
Vloženo
Čt 6. 2. 2020 12:08, prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040
Atributy
 

Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx
Typ souboru
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Velikost
52,7 KB
Hash md5
14312d43f6f3009558a82efc9104d4e2
Vloženo
Čt 6. 2. 2020 12:08

Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
35,8 KB
Hash md5
8ebf459cd0801c377510c160d67cf2e6
Vloženo
Čt 6. 2. 2020 12:12

Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
238,5 KB
Hash md5
5399286b7e30b651ec4682a581f94c06
Vloženo
Čt 6. 2. 2020 12:15
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 14. 7. 2020 18:50