KYLOUŠEK, Petr. Qui sont aujourd’hui les nomades et les sédentaires de la littérature québécoise ? (Who Are Today Nomads and Settlers of Quebec Literature?). Central European Journal of Canadian Studies. Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 14, No 1, p. 11-24. ISSN 1213-7715.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Qui sont aujourd’hui les nomades et les sédentaires de la littérature québécoise ?
Name in Czech Kdo v quebecké literatuře jsou dnes kočovníci a kdo usedlíci?
Name (in English) Who Are Today Nomads and Settlers of Quebec Literature?
Authors KYLOUŠEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Central European Journal of Canadian Studies, Brno, Masarykova univerzita, 2019, 1213-7715.
Other information
Original language French
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60204 General literature studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) současný quebecký román; Nicolas Dickner; Émile Ollivier; prostorová identita; axiologie prostoru; teritorializace
Keywords in English contemporary Quebec novel; Nicolas Dickner; Émile Ollivier; spatial identity; spatial axiology; territorialization
Tags kontrola_RIV, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Mattesová, učo 362464. Changed: 26. 2. 2021 12:53.
Abstract
Émile Ollivier envisage le présent comme une période charniere du paradigme civilisationnel. Si jadis, l’humanité avait quitté la vie nomade pour privilégier la vie sédentaire, elle retrouve actuellement le nomadisme sous différentes formes a l’échelle internationale. Certes, la littérature canadienne-française et québécoise porte dans sa mémoire la dichotomie sédentaire/arpenteur, ravivée par les polémiques autour de l’essai de Monique LaRue. Or la territorialisation et l’ancrage québécois, fortement présents encore dans le modernisme et le postmodernisme de la Révolution tranquille, est entrée, depuis un certain temps, dans un autre agencement axiologique de la spatialité qui réévalue et distribue différemment l’opposition entre l’ici et l’ailleurs, dans une sorte d’exterritorialité. L’étude de la spatialité, des points fixes et des points mobiles, de l’ici et de l’ailleurs permet d’explorer différents types de la sémiose narrative dans le rapport aux personnages, a l’action, a la narration. Nous proposons d’illustrer le propos en prenant pour exemple le cycle de Soifs de Marie-Claire Blais, Nikolski de Nicolas Dickner et Passages d’Émile Ollivier. Il s’agit de deux visions différentes de la géographie du monde actuel.
Abstract (in Czech)
V jednom ze svých esejů popisuje Émile Ollivier současnost jako moment změny civilizačního paradigmatu. Zatímco v minulosti přešlo lidstvo od kočovného života k usedlému, nyní se v různých podobách navrací k nomádství, a to v mezinárodním měřítku: migrace, cesty, objevy. Francouzsko-kanadská a quebecká literatura byla dlouho založena na dichotomii usedlík/průkopník a tato dichotomie se opět dostala do centra pozornosti během diskuse o jinak chybně pochopeném eseji Monique LaRue. Nicméně výrazná zakořeněnost a teritorialize quebecké kultury, které tak výrazně charakterisovaly quebecký modernismus a postmodernismus ještě v období Klidné revoluce, od konce tisíciletí ustopupily jinémuo axiologického uspořádání prostorovosti. To přehodnocuje a jiným způsobem rozděluje opozici mezi místy a proměnami míst ve znamení exteritorializace. Analýza prostornosti, jejích pevných a pohyblivých bodů umožňuje prozkoumat různé typy narativní semiózy ve vztahu k postavám, ději a vyprávění. Vykreslení této nové narace přináší analýza dvou románů: Nikolski od Nicolasa Dicknera a La Brulerie od Émila Olliviera. Tyto romány představují dvě různé vize narativní geografie dnešního světa.
Abstract (in English)
In one of his reflections, Émile Ollivier describes the present time as a pivotal period of the civilizational paradigm. Whereas formerly, humanity had left the nomadic life to privilege the sedentary one, it returns now to nomadism in various forms on the international scale: migrations, voyages, discoveries. Certainly, French-Canadian and Quebec literature keeps stuck in its memory the dichotomy sedentary / pioneer, rekindled recently by the controversy surrounding Monique LaRue's misunderstood essay. However, Quebec's territorialization and roots, which are still strongly present in the modernism and the postmodernism of the Quiet Revolution, have since entered into another axiological arrangement of spatiality that re-evaluates and distributes in another way the opposition between here and there, changing it in a kind of exterritoriality. The analysis of spatiality, of fixed points and moving points, of here and there, allows to explore different types of narrative semiosis in relation to characters, action and narration. We propose to illustrate the point by taking as an example of two novels, Nikolski by Nicolas Dickner and La Brulerie by Émile Ollivier, representing two different visions of the geography of today's world.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2_CentralEuropeanJournalCanadian_14-2019-1_4.pdf   File version Buzek, I. 4. 2. 2021

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040
  • a concrete person Mgr. Veronika Mattesová, učo 362464
Attributes
 
Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx   File version Kyloušek, P. 6. 2. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx?info
Uploaded/Created
Thu 6. 2. 2020 12:08, prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040
  • a concrete person Mgr. Veronika Mattesová, učo 362464
Attributes
 

Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
52,7 KB
Hash md5
14312d43f6f3009558a82efc9104d4e2
Uploaded/Created
Thu 6. 2. 2020 12:08

Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
35,8 KB
Hash md5
8ebf459cd0801c377510c160d67cf2e6
Uploaded/Created
Thu 6. 2. 2020 12:12

Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1618556/Nomades_et_sedentaires_DEF_KYL.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
238,5 KB
Hash md5
5399286b7e30b651ec4682a581f94c06
Uploaded/Created
Thu 6. 2. 2020 12:15
Print
Ask the author for author copy
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 5. 2021 02:50