ZERZOVÁ, Jana. Intercultural Development Inventory®, version 3 – osobní plán rozvoje interkulturní kompetence (Intercultural Development Inventory®, version 3 – Intercultural Development Plan). In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 27-35. sv. 3. ISBN 978-80-261-0932-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Intercultural Development Inventory®, version 3 – osobní plán rozvoje interkulturní kompetence
Name (in English) Intercultural Development Inventory®, version 3 – Intercultural Development Plan
Authors ZERZOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Plzeň, Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3, p. 27-35, 9 pp. sv. 3, 2019.
Publisher Západočeská univerzita v Plzni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/19:00112944
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-261-0932-7
Keywords (in Czech) interkulturní kompetence; hodnocení interkulturní kompetence; Intercultural Development Inventory®; The IDI® version 3; osobní plán rozvoje interkulturní kompetence; studenti angličtiny; studenti prvního ročníku; studenti posledního ročníku; vzdělávání učitelů
Keywords in English intercultural competence; assessment of intercultural competence; Intercultural Development Inventory®; The IDI® version 3; Intercultural Development Plan; students of English; first year students; final year students; teacher training
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D., učo 79615. Changed: 14. 2. 2020 22:37.
Abstract
Cílem příspěvku je navázat na článek, který představil na příkladu jedné respondentky Intercultural Development Inventory®, version 3 (Zerzová, 2016), jenž je považován za přední celosvětově používaný validní a reliabilní nástroj pro měření rozvoje interkulturní kompetence jedince či skupiny (Hammer, 2008). Po vyplnění IDI® vygeneruje profil respondenta (nebo skupiny), jenž stanovuje pozici respondenta, či skupiny na Intercultural development continuum® (Vývojové kontinuum IC) a dále osobní plán rozvoje IC (IDP). Cílem tohoto příspěvku je představit právě IDP pro doplnění informací o tom, co IDI®, version 3 jak výzkumníkům a vyučujícím, tak respondentům nabízí. Za tímto účelem jsou použity výsledky výzkumného šetření na příkladu stejné studentky jako v prvním článku (Zerzová, 2016), avšak s důrazem na výsledky z pátého ročníku studia, ne z prvního, jako tomu bylo v článku prvním.
Abstract (in English)
The article aims to extend the scope of the article on the Intercultural Development Inventory®, version 3 (Zerzová, 2016b) that introduced it as a statistically reliable, cross-culturally valid psychometric assessment tool of an individual’s or group’s intercultural competence. Once completed, the IDI generates an individual (or group) graphic profile of the respondent’s overall position on the Intercultural development continuum®, as well as the individual (or group) Intercultural Development Plan (IDP). The aim of this article is to introduce what the IDP has to offer to both the researcher and respondent using the IDP of the very same student so that the first article (Zerzová, 2016) may be used for reference. However, the focus is on her results from the last year of her studies, not the first year, which the first article focused on.
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 02:07