VĚŽNÍK, Antonín a Jakub KYSELÝ. Geografická analýza produkce révy vinné na území Jihomoravského kraje. Geografické informácie, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, roč. 23, č. 2, s. 66-82. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2019.23.2.66-82.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geografická analýza produkce révy vinné na území Jihomoravského kraje
Název česky Geografická analýza produkce révy vinné na území Jihomoravského kraje
Název anglicky Geographical Analysis of Grapevine in the South Moravian Region
Autoři VĚŽNÍK, Antonín (203 Česká republika, domácí) a Jakub KYSELÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Geografické informácie, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, 1337-9453.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50701 Cultural and economic geography
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00113015
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.17846/GI.2019.23.2.66-82
Klíčová slova česky Jihomoravský kraj; vinohrady; výnosy; sklizeň; produkce
Klíčová slova anglicky South Moravian Region; viticulture; vineyard production; harvest; production
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 27. 3. 2020 19:12.
Anotace
Hlavním cílem článku je analýza vývoje produkce révy vinné na území Jihomoravského kraje.Produkce byla sledována i z pohledu měnících se přírodních podmínek, především s přihlédnutím ke klimatickým a půdním činitelům. Výsledky byly analyzovány za použití metod výpočtu korelačního koeficientu. Velmi důležitou částí příspěvku je také podrobná analýza produkce v jednotlivých vinařských podoblastech Jihomoravského kraje. v analýze produkce je také přihlédnuto k zastoupení jednotlivých odrůd révy vinné. V článku byla použita data ze statistické databáze, tak i data získaná vlastním teréním výzkumem.
Anotace anglicky
The aim of this articles is to analyze the progress of the grapevine production and vineyard progress in the South Moravian Region. With more space being so devoted to observing factors that affect the overall level of viticulture in the region. In particular monitoring of selected climatic factors that significantly affect grapevine production. They were analyzed by calculating the correlation coefficient. An important part of the paper is devoted to a more detailed analysis of the grapevine production and the size of the vineyard in the territory of the South Moravian Region, supplemented by a questionnaire survey of selected wine producers. This paper used secondary data from different sources, supplemented by data obtained from own field surveys.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
veznik__kysely.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Věžník, A. 20. 2. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., učo 241
  • osoba Mgr. Jakub Kyselý, učo 423225
  • osoba Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 30. 10. 2020 18:32