MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost: Teorie a vzdělávací praxe. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019. 93 s. ISBN 978-80-7603-065-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informační gramotnost: Teorie a vzdělávací praxe
Název anglicky Information literacy: Theory and educational practice
Autoři MAZÁČOVÁ, Pavlína (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, 93 s. 2019.
Nakladatel Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00113039
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7603-065-7
Klíčová slova česky informační gramotnost; učitel; základní škola; žáci; didaktika; pedagogika; kompetenční učení; kurikulum
Klíčová slova anglicky information literacy; teacher; elementary school; pupils; didactics; pedagogy; competence learning; curriculum
Štítky didaktika, edukační proces, informační gramotnost, kompetenční učení, pedagogika, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 10. 4. 2020 10:25.
Anotace
Publikace Informační gramotnost:Teorie a edukační praxe je výsledkem aktivit společenství praxe akademiků, učitelů a vysokoškolských studentů a přináší do českého vzdělávacího prostředí aktuální a lze říci ojedinělý pohled na problematiku informační gramotnosti a jejího rozvíjení v primárním a sekundárním vzdělávání. Prvotním podnětem ke vzniku jednotlivých tematických kapitol byla absence teoretického publikačního zázemí i odborného pohledu na informační gramotnost v českém vzdělávacím prostředí. Do pojetí publikace se promítly také výsledky aktuálních tematických výzkumných šetření České školní inspekce, které nejsou ke stavu rozvíjení informační gramotnosti v českém školství lichotivé. Souvisejícím aspektem vzniku publikace je naléhavá potřeba umožnit v českém školním prostředí implementaci fungujících a aktuálních zahraničních přístupů k rozvoji informační gramotnosti ve školní praxi. Publikace vznikla v reflexi dlouholeté pedagogické praxe i odborného zájmu autorky a editorky o problematiku informační gramotnosti. Cílem autorů textu je to, aby se publikace stala funkčním příspěvkem k zájmu o téma v odborné pedagogické komunitě, v prostředí pregraduální přípravy budoucích učitelů na vysokých školách a aby nalezla své místo v knihovnách a kabinetech učitelů a dalších zájemců o informační gramotnost a její rozvíjení.
Anotace anglicky
The publication Information Literacy with subtitle Theory and Education Practice is the result of activities of a partnership of academicians, teachers and university students. It brings a new view on the problematics of information literacy and its development in primary and secondary education into the czech educational environment. The fi rst impulse to create each thematical chapters was the absence of theoretical publication base and professional view on information literacy in the czech educational environment. What also projected in the publication are results of current researchs of Česká školní inspekce (Czceh school inspection) – the results regarding current state of information literacy development in Czech schools are not very pleasing. Related aspect of creation of the publication is an urgent need of enabling an implementation of functional foreign attitudes to information literacy development in Czech schools. The publication originated as a refl ection of author‘s long pedagogy practice and professional interest in problematics of information literacy. Authors‘ goal is for the publication to become a functional contribution to future teachers‘ interest of the topic among the professional pedagogy community, in the environment of pregradual preparation of future teachers at universities, and to fi nd its place in libraries and cabinets of teachers and other people interessed in information literacy and its development.
Návaznosti
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664, interní kód MUNázev: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Teorie_a_vzdelavaci_praxe.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Mazáčová, P. 23. 2. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 27. 9. 2020 19:10